Zauważyliśmy, że używasz nieobsługiwanej przeglądarki. Witryna TripAdvisor może nie być wyświetlana poprawnie.
Obsługiwane są następujące przeglądarki:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Polityka prywatności

TripAdvisor jest serwisem internetowym zamieszczającym opinie dotyczące hoteli, kurortów, restauracji, wyjazdów, pakietów wakacyjnych, przewodników, lotów, wynajmu wakacyjnego itp. Nasza Strona należy do TripAdvisor® Media Network, którego właścicielem i operatorem jest TripAdvisor LLC. Więcej informacji dotyczących TripAdvisor LLC można znaleźć w zakładce “Kontakt.”

Zdajemy sobie sprawę, że podanie informacji online wymaga od użytkowników dużego zaufania. Traktujemy to zaufanie bardzo poważnie, dlatego też uznaliśmy zapewnienie bezpieczeństwa i poufności powierzanych nam przez użytkowników informacji za priorytet. Przed zamieszczeniem danych osobowych na naszej Stronie prosimy o przeczytanie niniejszej Polityki oraz uważne zapoznanie się z zasadami prywatności.

Jakie informacje zbieramy o użytkownikach


W ogólności

Otrzymujemy i przechowujemy informacje, które użytkownicy umieszczają na naszej Stronie lub dostarczają nam w inny sposób. Oznacza to również informacje pozwalające na identyfikację użytkowników ("dane osobowe"), w tym: imię i nazwisko, numer telefonu, adres do korespondencji i adres email, login i hasło. Możemy również prosić o podanie informacji dotyczących planowanych podróży, stylu, preferencji, w tym preferencji w zakresie odżywiania, wyboru miejsc, informacji dotyczących uczestnictwa w programach frequent flyer/hotel/car rental, informacji o klasie lotu, bagażu oraz rodzaju biletu. Użytkownik może zadecydować, że nie będzie podawać nam informacji o sobie, jednak w celu uzyskania dostępu do korzyści związanych z zarejestrowaniem członkostwa konieczne jest podanie niektórych danych. Na przykład, jedynie zarejestrowani członkowie mogą zamieszczać recenzje podróży, udzielać się na forach dyskusyjnych, przesyłać zawartość strony TripAdvisor mailem do siebie samych i do innych osób, mieć dostęp do newsletterów oraz treści z zakresu planowania podróży dostępnych wyłącznie dla członków, brać udział w ankietach, konkursach oraz loteriach promocyjnych. Ponadto, niektóre informacje są również konieczne w celu zadania nam pytania lub rozpoczęcia innych transakcji na naszej stronie.

Informacje o innych osobach

Użytkownicy będą mieli możliwość zamieszczania informacji kontaktowych innych osób za pośrednictwem naszej Strony. Przed podaniem TripAdvisor danych osobowych innych osób użytkownik zobowiązany jest uzyskać zgodę takich osób.

Informacje z innych źródeł

Okresowo możemy otrzymywać zarówno dane osobowe, jak i inne dane dotyczące użytkowników od naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych oraz z innych niezależnych źródeł i możemy takie informacje dodawać do posiadanych już informacji dotyczących użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik odwiedzi poprzez link “clicking-through” zamieszczony na stronie prowadzonej przez jednego z naszych partnerów biznesowych, wtedy takie informacje, których użytkownik udzielił takiemu partnerowi zostaną nam przekazane. Przykładowo, takie informacje mogą obejmować dane kontaktowe oraz dane demograficzne.

Automatyczne zbieranie informacji

Gdy użytkownik wchodzi na stronę TripAdvisor, nasz serwis automatycznie zbiera informacje dotyczące jego komputera. Na przykład, zbieramy dane sesji, w tym adres IP komputerów użytkowników, rodzaj przeglądarki internetowej oraz dane strony odsyłającej. Możemy również zbierać informacje dotyczące aktywności internetowej użytkownika, takiej jak przeglądane treści i odwiedzane strony. Naszym celem przy zbieraniu takich automatycznych informacji jest zrozumienie zainteresowań naszych użytkowników i spersonalizowanie używania strony przez użytkownika.

Cookies i inne technologie Web

Cookies to niewiele pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika (o ile pozwala na to przeglądarka stron internetowych stosowana przez użytkownika). TripAdvisor.com oraz powiązane z nim strony wykorzystują cookies w następujących ogólnych celach:

 • W celu ułatwienia nam rozpoznania przeglądarki użytkownika, jako uprzednio odwiedzającego oraz zapisanie i zapamiętanie wszelkich preferencji, jakie użytkownik mógł wprowadzić w swojej przeglądarce podczas poprzedniej wizyty na naszej stronie. Na przykład, jeśli użytkownik dokonuje rejestracji na naszej stronie, możemy wykorzystać cookies do zapamiętania informacji rejestracyjnych użytkownika, co pozwala użytkownikowi uniknąć konieczności logowania za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę. Możemy również zapisać w pliku cookie hasło użytkownika, jeśli użytkownik zaznaczy opcję "Nie wylogowuj mnie.” Proszę zwrócić uwagę, że tożsamość członka, hasła i wszelkie inne dane związane z kontem zawarte w pliku cookie są zaszyfrowane dla celów bezpieczeństwa.
 • W celu spersonalizowania zawartości, website experience oraz reklam przedstawianych danemu użytkownikowi na stronach tego użytkownika oraz na innych stronach internetowych. Na przykład, gdy użytkownik wchodzi na jakąś stronę, plik cookie jest automatycznie ustawiany przez nas, naszych dostawców usług oraz naszych partnerów, w celu umożliwienia rozpoznawania przeglądarki, za pomocą której użytkownik przegląda strony internetowe oraz przedstawiania danemu użytkownikowi informacji i reklam opartych na jego widocznych zainteresowaniach wynikających z przeglądania konkretnych stron. Zobacz Wyświetlanie reklam/Opcje Użytkownika w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących stosowanych przez nas zasad prowadzenia reklamy online oraz opcji użytkownika.
 • W celu pomiaru i badania skuteczności elementów i propozycji oraz reklam na stronach internetowych oraz komunikacji pocztą elektroniczną (poprzez ustalenie, które maile użytkownik otwiera i na które reaguje).

Opcja pomoc na pasku zadań większości przeglądarek powinna zawierać informacje, w jaki sposób zablokować przyjmowanie nowych cookies przez przeglądarkę oraz jak ustawić w przeglądarce powiadomienia o otrzymaniu nowego cookie, jak również w jaki sposób zablokować nieistotne rodzaje plików cookie. Proszę pamiętać, że odmowa przyjęcia plików typu cookie, może spowodować niemożność dostępu do wielu narzędzi podróży oferowanych na naszych stronach.

Nasze strony mogą wykorzystywać również pliki Web beacons (zwane również clear gifs, pixel tags lub Web bugs), które są małymi plikami graficznymi zawierającymi unikalny identyfikator, pełniącymi podobną funkcję, co cookies, które są umieszczane w kodzie strony internetowej. Wykorzystujemy Web beacons do monitorowania przemieszczania się użytkowników z naszych stron na inne, do przesyłania lub komunikowania się z plikami typu cookie oraz w celu ustalenia, czy użytkownik wszedł na naszą stronę poprzez reklamę internetową zamieszczoną na stronie osoby trzeciej, bądź w celu poprawy wydajności strony. Możemy również pozwolić naszym usługodawcom na wykorzystanie plików Web beacons w celu ustalenia, które z wiadomości email zostały otwarte przez adresatów oraz w celu monitorowania aktywności odwiedzających naszą stronę. Pozwala nam to na ocenę atrakcyjności zawartości naszej strony oraz naszych ofert.

Wyświetlanie reklam/Opcje użytkownika

Dane zbierane w celu przedstawienia użytkownikowi odpowiednich reklam

TripAdvisor zależy na dostarczeniu użytkownikom odpowiedniej treści oraz informacji na naszych stronach. W tym celu możemy zbierać dane dotyczące wyszukiwania przez użytkownika informacji dotyczących podróży, na przykład, czy użytkownik szuka lotów, czy hoteli, a następnie wykorzystać te dane w celu przedstawienia użytkownikowi na naszej stronie i w innych miejscach w Internecie reklam, które są zgodne z zainteresowaniami użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik sprawdza loty na Florydę na stronie TripAdvisor.com, przy następnej wizycie użytkownika wyświetlona zostanie reklama pakietów wakacyjnych na Florydzie.

Nie przekazujemy osobistych danych kontaktowych (takich jak adresy email) niepowiązanym osobom trzecim w celu umożliwienia im wysyłania ogłoszeń użytkownikom. Istnieje możliwość zablokowania wyświetlania odpowiednich reklam internetowych na innych stronach na podstawie poprzednich sesji wyszukiwania użytkownika pod adresem here. Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania reklam dopasowanych do zainteresowań, użytkownikowi nadal wyświetlane będą ogłoszenia internetowe, jednakże będą miały one charakter ogólny i mogą mieć mniejszą wartość informacyjną dla użytkownika.

Dane zbierane przez partnerów biznesowych oraz sieci reklamowe w celu prezentacji dopasowanych reklam

Wiele z reklam, które można napotkać na stronie TripAdvisor.com jest wyświetlanych przez TripAdvisor.com lub jej usługodawców. Jednakże umożliwiamy zbieranie danych o aktywności użytkowników również osobom trzecim poprzez cookies i inne technologie. Osoby trzecie, o których mowa powyżej, to między innymi: (1) partnerzy biznesowi, którzy zbierają informacje, jeśli użytkownik wejdzie na ich reklamę zamieszczoną na naszej stronie, oraz (2) sieci reklamowe, które zbierają informacje o zainteresowaniach użytkownika, jeśli użytkownik wejdzie na reklamę zamieszczoną przez nie na jednej z wielu stron internetowych. Informacje zebrane przez osoby trzecie wykorzystywane są do przewidywania cech, zainteresowań i preferencji użytkowników oraz do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika na stronie naszej i innych stronach internetowych.

Nie pozwalamy wyżej wymienionym osobom trzecim na zbieranie na naszej stronie osobistych danych kontaktowych użytkowników (takich jak adres email) ani nie przekazujemy żadnych danych osobowych użytkownika.

Zwracamy uwagę, że nie mamy dostępu ani kontroli nad plikami cookies ani innymi technologiami wyżej wymienionych osób trzecich, które mogą być wykorzystywane do zbierania informacji na temat zainteresowań użytkownika, a procedury postępowania z danymi stosowane przez takie osoby trzecie nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Niektóre z tych podmiotów są członkami Network Advertising Initiative, która pozwala na rezygnację ze zbierania informacji dla celów dopasowania reklam przez wszystkie spółki członkowskie w jednym miejscu. W celu uzyskania bliższych informacji proszę kliknąć here.

Jeżeli użytkownik skorzysta z usług (np. multimedialnych) firm zewnętrznych na naszej stronie internetowej lub przed przejściem na naszą stronę, możemy gromadzić dane takie, jak nazwa użytkownika, hasło lub inne informacje udostępniane nam w ramach tych usług w celu zapewnienia większej wygody korzystania z naszej witryny przez użytkownika.

Nawiązaliśmy współpracę z serwisem Facebook, aby zaoferować użytkownikom Facebooka funkcję natychmiastowej personalizacji na stronach TripAdvisor. Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie Facebook, a w ustawieniach prywatności dla tego serwisu ma włączoną funkcję natychmiastowej personalizacji, wówczas informacje osobiste zostaną wykorzystane przy przeglądaniu stron TripAdvisor — nawet w przypadku pierwszej wizyty. Na przykład będą wskazane recenzje na temat miejsc odwiedzonych przez znajomych z Facebooka, opublikowane na stronach TripAdvisor. Aby zapewnić tego rodzaju indywidualny sposób korzystania z naszego serwisu, informacje udostępniane w Facebooku — zgodnie z ustawieniami prywatności użytkownika — są przekazywane do nas. Może być to imię i nazwisko, zdjęcie zamieszczone w profilu, płeć, lista znajomych oraz wszelkie inne udostępnione przez użytkownika informacje.

Przy pierwszej wizycie w serwisie TripAdvisor będzie wyświetlona opcja wyłączenia natychmiastowej personalizacji. Aby wyłączyć tę funkcję w późniejszym terminie, należy zalogować się na konto Facebooka i kliknąć odpowiednie łącze na tej stronie. Informacje na ten temat można również znaleźć w sekcji „Jak wyłączyć personalizację”, klikając łącze „Dowiedz się więcej” na górze strony TripAdvisor. Natychmiastową personalizację można również wyłączyć, zmieniając opcje prywatności w serwisie Facebook. Należy pamiętać, że znajomi z Facebooka, którzy odwiedzają strony TripAdvisor, mogą udostępniać nam zawarte na Facebooku informacje na temat użytkownika. Aby temu zapobiec, użytkownik musi zmienić ustawienia prywatności na koncie w serwisie Facebook.

Dowiedz się więcej o natychmiastowej personalizacji w serwisie Facebook lub przeczytaj Często zadawane pytania dotyczące natychmiastowej personalizacji.

W jaki sposób korzystamy z danych użytkowników


TripAdvisor wykorzystuje dane zbierane od użytkowników w następujących celach: w celu rejestracji i zarządzania kontem użytkownika, w tym ułatwienia użytkownikowi dostępu i korzystania z naszej strony; do ogólnej komunikacji z użytkownikami, w tym do przesyłania informacji dotyczących TripAdvisor oraz zaproszeń ze społeczności TripAdvisor; w celu umożliwienia nam publikowania opinii, postów i innych treści użytkowników na stronie TripAdvisor; w celu umożliwienia nam odpowiedzi na pytania i komentarze użytkowników; w celu pomiaru zainteresowania naszymi produktami, usługami oraz stroną, jak również w celu ich ulepszania, w celu powiadamiania użytkowników o specjalnych ofertach, produktach lub usługach oferowanych przez nas i naszych partnerów, które mogą być interesujące dla użytkowników, w celu dalszego spersonalizowania korzystania przez użytkowników ze strony TripAdvisor; w celu uzyskiwania informacji od użytkowników, w tym za pośrednictwem ankiet, w celu rozwiązywania sporów oraz usuwania usterek (troubleshooting); w celu zapobieżenia potencjalnie zabronionej lub nielegalnej aktywności; w celu egzekwowania naszych Warunków Użytkowania oraz w innych celach przedstawionych użytkownikom przy zbieraniu danych.

Jeśli użytkownik zarejestrował się jako właściciel lub menedżer przedsiębiorstwa zajmującego się wakacyjnym wynajmem nieruchomości albo przedstawił ofertę wynajmu swojej nieruchomości, będziemy wysyłać mu wiadomości email na podany nam adres.

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

Chcemy ułatwić użytkownikom możliwość skorzystania z dostępnych na naszej stronie ofert dotyczących wakacji. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego jest wysyłanie użytkownikom wiadomości email zawierających informacje na temat interesujących użytkownika zagadnień dotyczących podróży. Na przykład, jeśli użytkownik szuka na naszej stronie lotu do Nowego Jorku, możemy wysłać użytkownikowi wiadomość email z informacjami dotyczącymi kosztów podróży do Nowego Jorku i innych miejsc. Uważamy, że takie wiadomości dostarczą użytkownikom przydatnych informacji dotyczących ofert specjalnych w odpowiednim zakresie dostępnych na naszej stronie. Proszę zwrócić uwagę, że w każdym wysyłanym przez nas mailu dajemy użytkownikowi możliwość rezygnacji z otrzymywania kolejnych maili. Proszę zapoznać się z sekcją " Opcje dostępne dla użytkownika odnośnie do zbierania i wykorzystania informacji o nim " poniżej w celu wykonania swoich praw w zakresie komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z kim dzielimy się danymi użytkowników

TripAdvisor może przekazywać informacje następującym podmiotom:

 • Usługodawcy zewnętrzni który świadczą usługi na naszą rzecz, w tym analitycy rynkowi, obsługa klienta, podmioty zajmujące się marketingiem, ankietami i loteriami promocyjnymi lub zapobieganiem nadużyciom. Możemy również upoważnić zewnętrznych usługodawców do zbierania danych w naszym imieniu, w tym takich, które są niezbędne do prowadzenia naszej strony lub ułatwienia wyboru reklamy internetowej odpowiadającej zainteresowaniom użytkownika. Zewnętrzni usługodawcy mają dostęp do informacji i są upoważnieni do ich zbierania wyłącznie w takim zakresie, jaki potrzebny jest do wykonania powierzonych im zadań i nie są uprawnieni do przekazywania lub wykorzystywania informacji w jakimkolwiek innym celu.
 • Partnerzy biznesowi razem z którymi możemy wspólnie oferować produkty i usługi. Użytkownik może z łatwością stwierdzić, czy dany podmiot zaangażowany jest w dostarczanie towarów lub usług, z których użytkownik korzysta, ponieważ jego nazwa pojawi się albo łącznie z naszą nazwą albo oddzielnie. W przypadku skorzystania przez użytkownika z takich dodatkowych usług, istnieje możliwość, że przekażemy informacje dotyczące użytkownika, w tym jego dane osobowe, takim partnerom. Zwracamy uwagę, że nie mamy kontroli nad polityką prywatności naszych zewnętrznych partnerów biznesowych.
 • Strony powiązane. Jeśli użytkownik został przekierowany na stronę TripAdvisor z innej Strony, możliwe jest, że przekażemy takiej stronie odsyłającej informacje rejestracyjne użytkownika, takie jak nazwisko, adres email, adres do korespondencji, numer telefonu i preferencje dotyczące podróży. Nie nałożyliśmy na strony odsyłające żadnych ograniczeń w zakresie wykorzystania danych osobowych, dlatego też zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności wszelkich stron, z których użytkownik został przekierowany na stronę TripAdvisor.
 • Spółki z naszej grupy kapitałowej . Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane w obrębie Grupy TripAdvisor Media, jak również mogą być przekazane naszym spółkom matkom, jak również krajowym i zagranicznym spółkom powiązanym oraz stronom internetowym. Przekazywanie takich informacji umożliwia nam dostarczenie użytkownikowi informacji o towarach i usługach, zarówno związanych z podróżowaniem, jak i innych, które mogą być interesujące dla użytkownika. W zakresie, w jakim nasza spółka matka oraz podmioty powiązane otrzymają dostęp do danych osobowych użytkownika, będą one przestrzegać procedur, które są przynajmniej równie restrykcyjne, jak procedury opisane w niniejszej Polityce prywatności. Podmioty te zobowiązane są również do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa z zakresu przekazywania komunikacji promocyjnej, jak również, co najmniej, w każdej przesyłanej przez nie wiadomości poczty elektronicznej zawierającej informację handlową poinformują użytkownika o możliwości rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości w przyszłości.

Możemy również przekazać dane użytkownika:

 • W odpowiedzi na nakazy lub wezwania sądowe lub inne pisma procesowe w celu ustalenia oraz wykonania naszych praw, obrony przeciw podniesionym roszczeniom lub w innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wykonania lub zrzeczenia się przysługujących nam środków prawnych.
 • Jeśli uznamy za konieczne wdrożenie dochodzenia, podjęcie środków zapobiegawczych lub innych działań w odpowiedzi na nielegalną lub potencjalnie nielegalną aktywność, w celu ochrony i obrony praw, mienia lub bezpieczeństwa TripAdvisor, naszych klientów i innych osób, oraz w związku z naszymi Warunkami Świadczenia usług i innymi umowami.
 • W związku z transakcjami korporacyjnymi, takimi jak dywestycje, połączenie, konsolidacja lub sprzedaż majątku lub w mało prawdopodobnym przypadku upadłości.

W przypadku utworzenia przez użytkownika profilu na stronie TripAdvisor, pewne informacje zawarte w profilu użytkownika będą publicznie dostępne i będzie można powiązać je z danym użytkownikiem poprzez kliknięcie na jego nick. Użytkownik będzie miał możliwość obejrzenia swojego profilu w takiej formie, w jakiej widzą go inni użytkownicy. Ponadto, użytkownik będzie miał możliwość korzystania z programów komunikacyjnych użytkownik-użytkownik (np. sieci podróżników lub wiadomości prywatne), a inni użytkownicy TripAdvisor będą mieli możliwość kontaktowania się z użytkownikiem za pośrednictwem TripAdvisor; jednakże TripAdvisor nie udostępni adresu email użytkownika innym użytkownikom ani nie wyświetli go do publicznej wiadomości. Wszyscy użytkownicy TripAdvisor mają możliwość wyłączenia funkcji komunikacji użytkownik-użytkownik w dowolnym czasie.

Poza przypadkami wskazanymi powyżej, użytkownik zostanie poinformowany o potencjalnym przekazaniu danych osobowych użytkownika osobom trzecim i będzie miał prawo odmowy wyrażenia zgody na przekazanie jego danych osobowych przez TripAdvisor osobom trzecim.

Możemy również przekazywać zanonimizowane lub zbiorcze informacje osobom trzecim, w tym reklamodawcom i inwestorom. Na przykład, możemy poinformować naszych reklamodawców o tym, ilu odwiedzających ma nasza strona lub które hotele czy miejsca spędzania wakacji są najpopularniejsze. Takie informacje nie zawierają żadnych danych identyfikujących i są wykorzystywane do opracowywania zawartości i serwisów, które naszym zdaniem mogą być najbardziej interesujące dla użytkowników.

Dostęp do informacji własnych użytkownika

Dokładamy starań, żeby dane użytkowników były adekwatne, poprawne i kompletne. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez wejście na swój profil na stronie TripAdvisor. Użytkownik może zamknąć swoje konto na stronie TripAdvisor poprzez wysłanie emaila na adres podany poniżej. W odpowiedzi wysyłamy użytkownikowi emaila z prośbą o potwierdzenie żądania zamknięcia konta. Zwracamy uwagę, że po zamknięciu konta użytkownik traci możliwość zalogowania się lub dostępu do swoich danych osobowych. Jednakże możliwe jest utworzenie nowego konta w dowolnym czasie. Informujemy, że możemy zachować informacje związane z kontem użytkownika w naszym archiwum, w tym dla celów analitycznych oraz dla celów utrzymania ciągłości prowadzenia rejestrów.

Jeśli użytkownik nie posiada konta na naszej stronie lub chciałby skontaktować się z nami w związku ze swoimi danymi osobowymi, które nie są wyświetlane w profilu użytkownika, może poprosić nas o otwarcie, usunięcie lub zmianę danych będących w naszym posiadaniu poprzez wysłanie do nas emaila na adres poczty elektronicznej podany poniżej.

Opcje dostępne dla użytkownika odnośnie do zbierania i wykorzystania informacji o nim

 • Jak już wspomniano, użytkownik może zdecydować się nie podawać nam żadnych danych, chociaż mogą one okazać się konieczne w celu korzystania z niektórych funkcji oferowanych przez TripAdvisor.
 • Użytkownik ma również możliwość aktualizowania swoich danych oraz zamknięcia konta, jak opisano to powyżej.
 • Jeśli użytkownik zarejestruje się jako członek na stronie TripAdvisor, będzie miał możliwość wyboru, czy chce otrzymywać wiadomości email od TripAdvisor. Będąc zarejestrowanym członkiem TripAdvisor, użytkownik ma możliwość zmiany decyzji odnośnie do otrzymywania wiadomości email w dowolnym czasie, poprzez zakładkę Ustawienia email znajdującą się w profilu użytkownika.
 • Zarówno będąc jak i nie będąc zarejestrowanym członkiem TripAdvisor, użytkownikowi będzie przedstawiona możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości promocyjnych w każdej takiej wysłanej przez nas wiadomości. Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo wysyłania do użytkowników innych komunikatów, w tym wiadomości serwisowych i administracyjnych dotyczących np. konta użytkownika na stronie TripAdvisor, bez możliwości zrezygnowania przez użytkownika z ich otrzymywania.
 • Opcja pomoc na pasku zadań większości przeglądarek powinna zawierać informacje, w jaki sposób zablokować przyjmowanie nowych cookies przez przeglądarkę oraz jak ustawić w przeglądarce powiadomienia o otrzymaniu nowego cookie, jak również w jaki sposób całkowicie zablokować przyjmowanie plików cookie. Proszę pamiętać, że odmowa przyjęcia plików typu cookie od TripAdviosr może spowodować niemożność dostępu do niektórych części naszej strony.

Jak chronimy informacje użytkowników

Chcemy, żeby użytkownicy czuli się pewnie korzystając z TripAdvisor i dlatego ochrona informacji, które zbieramy, jest dla nas bardzo ważna. Chociaż żadna strona internetowa nie może gwarantować bezpieczeństwa, zastosowaliśmy odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych podawanych nam przez użytkowników. Na przykład, dostęp do danych osobowych mają wyłącznie nasi uprawnieni pracownicy, a ponadto mogą oni wykorzystywać te dane wyłącznie w dozwolonych celach biznesowych. Ponadto stosujemy szyfrowanie danych osobowych użytkowników podczas przesyłania ich pomiędzy systemem użytkownika i naszym, jak również stosujemy firewalle oraz IDP (systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom), w celu uniemożliwienia nieupoważnionym osobom dostępu do danych użytkowników.

Prywatność dzieci

TripAdvisor jest stroną skierowaną do szerokiego grona odbiorców, jednak nie oferuje usług skierowanych do dzieci. Jeśli osoba, o której wiemy, że nie ma ukończonych 13 lat, prześle nam swoje dane osobowe, usuniemy lub zniszczymy takie dane, jak tylko będzie to możliwe.

Linki zewnętrzne

Jeśli jakakolwiek część Strony TripAdvisor odeśle użytkownika do innych stron, takie zewnętrzne strony nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Zalecamy, ażeby użytkownik zapoznał się z zasadami dotyczącymi prywatności zamieszczonymi na takich innych stronach w celu zrozumienia ich procedury zbierania, wykorzystywania oraz udostępniania danych osobowych.

Odwiedzanie naszej Strony spoza terytorium Stanów Zjednoczonych

Jeśli użytkownik odwiedza naszą Stronę spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, musi mieć świadomość, że jego dane mogą być przekazane, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajdują się nasze serwery i gdzie prowadzona jest centralna baza danych. Ochrona danych i inne postanowienia prawa amerykańskiego i innych krajów mogą nie mieć tak szerokiego zasięgu jak prawa w kraju użytkownika, jednakże TripAdvisor zapewnia, że podejmuje działania mające na celu ochronę prywatności użytkowników. Poprzez korzystanie z naszych usług użytkownik wyraża zgodę na to, że jego dane mogą zostać przesłane do naszych urządzeń oraz urządzeń podmiotów, z którymi wymieniamy dane, jak zostało to opisane w niniejszej Polityce.

Zmiany Polityki prywatności

TripAdvisor może w przyszłości aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Powiadomimy naszych członków o wszelkich istotnych zmianach niniejszej Polityki prywatności albo przez wysłanie powiadomienia na adres email wskazany przez użytkownika, albo poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia na naszej Stronie.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod podanym poniżej adresem:

Wsparcie ogólne

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494
USA

©2016 TripAdvisor LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011