TripAdvisor Insights

Najnowsze wskazówki i badania, które pomogą osiągnąć Państwa firmie sukces na największej na świecie stronie turystycznej.

Nowe i ekscytujące

Popularne

Dodawanie firmy do strony TripAdvisor

Dodawanie firmy do strony TripAdvisor

Jak zamieścić ogłoszenie i zacząć gromadzić recenzje w serwisie TripAdvisor

 

TripAdvisor to największa na świecie strona turystyczna, którą co miesiąc odwiedzają miliony użytkowników poszukujących informacji i planujących podróże. Obiekty zakwaterowania, restauracje i atrakcje można zamieszczać na stronie TripAdvisor bezpłatnie!  Obecność Państwa firmy na stronie TripAdvisor zwiększy jej rozpoznawalność wśród dużej grupy zainteresowanych odbiorców oraz zapewni dostęp do wielu bezpłatnych narzędzi marketingowych. Zamieszczenie ogłoszenia jest proste — zaczynajmy.

Jak zamieścić ogłoszenie?

Są na to dwa sposoby: przedstawiciel Państwa firmy przesyła wniosek o zamieszczenie ogłoszenia albo użytkownik strony TripAdvisor pisze jej recenzję i w ten sposób inicjuje proces zamieszczania.

Przed przesłaniem wniosku o zamieszczenie ogłoszenia należy odwiedzić stronę https://pl.tripadvisor.com/Owners, aby sprawdzić, czy jeden z podróżnych nie dodał już Państwa firmy do strony TripAdvisor. Wystarczy wpisać nazwę firmy w odpowiednim polu. Jeżeli pojawi się ona na liście rozwijanej, oznacza to, że jeden z podróżnych już zamieścił ogłoszenie. Wówczas należy ją wybrać i kliknąć przycisk „Zarządzaj firmą” w celu potwierdzenia, że są Państwo powiązani z tym obiektem.

Jeżeli Państwa firma jest już na stronie, należy przejąć istniejące ogłoszenie, zamiast tworzyć nowe. Na stronie TripAdvisor każdy obiekt można dodać tylko raz. Więcej informacji na temat tego, jak przejąć swoje ogłoszenie i uzyskać dostęp do centrum zarządzania ogłoszeniem i recenzjami na stronie TripAdvisor, znajduje się w naszym skróconym przewodniku.

Wniosek o zamieszczenie ogłoszenia

Jeżeli ogłoszenie Państwa firmy nie znajduje się jeszcze na stronie TripAdvisor, na liście rozwijanej nie pojawi się żadna pozycja. W takiej sytuacji należy kliknąć łącze „Warto dodać ją już teraz” znajdujące się poniżej pola wyszukiwania. Spowoduje to przekierowanie do strony, gdzie można przesłać wniosek o zamieszczenie ogłoszenia Państwa obiektu.

Na początek trzeba podać kilka różnych informacji na temat firmy. Redaktorzy strony TripAdvisor wykorzystają te informacje, aby sprawdzić, czy spełnia ona nasze kryteria dodania, i wybrać dla niej najlepszą kategorię. Aby umożliwić nam precyzyjne przypisanie firmy do odpowiedniej kategorii, prosimy podać jak najwięcej informacji w formularzu wniosku. Poniżej znajdują się informacje o każdej z dostępnych w nim sekcji.

Twoje informacje

Sekcja „Twoje informacje” pomaga nam zweryfikować rodzaj Państwa związku z firmą. Prosimy podać imię i nazwisko, powiązanie z dodawaną firmą i adres e-mail. Adres e-mail musi być prawidłowy, ponieważ po zamieszczeniu Państwa ogłoszenia na stronie TripAdvisor zostanie na niego wysłana wiadomość. Następnie mogą Państwo określić swój związek z obiektem, aby uzyskać dostęp do bezpłatnych narzędzi.

Dodawanie informacji o obiekcie

Następnie konieczne będzie podanie informacji dotyczących firmy, w tym jej oficjalnej nazwy i adresu. Po wpisaniu adresu należy we właściwym miejscu na mapie umieścić znacznik. Lokalizacja obiektu na mapie będzie widoczna dla podróżnych planujących wyjazdy. Wymagane będzie dodanie witryny oraz numeru telefonu firmy. 

Przypominamy, że redaktorzy strony TripAdvisor korzystają z witryny Państwa obiektu lub witryny partnera (np. izby turystycznej lub partnera ds. rezerwacji) w celu potwierdzenia podawanych przez Państwa informacji. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby podawane dane były zgodne z tymi, które są dostępne w Państwa witrynie oraz innych źródłach.

Szczegóły dotyczące obiektu

Konieczne będzie również podanie odpowiedzi na kilka szczegółowych pytań dotyczących rodzaju obiektu. Pomoże nam to dopilnować, by Państwa ogłoszenie było wyświetlane we właściwym miejscu i zawierało jak najwięcej odpowiednich informacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konkretnego rodzaju obiektu, prosimy zapoznać się z poniższymi kategoriami:

Obiekty zakwaterowania: Jeżeli są Państwo właścicielami obiektu zakwaterowania, na stronie TripAdvisor znajdzie się on w sekcji poświęconej tego typu obiektom w Państwa lokalizacji. Konieczne będzie podanie kilku szczegółowych informacji, aby możliwe było umieszczenie ogłoszenia we właściwej kategorii w tej sekcji:

 • Całkowita liczba pokoi
 • Rozpiętość cen
 • Ograniczenia dotyczące minimalnej długości pobytu
 • Czy na miejscu obecny jest personel i pracownicy ochrony
 • Czy cena obejmuje sprzątanie pokoi
 • Szczegółowe informacje na temat personelu recepcji
 • Czy w pokojach są łazienki

Możliwe też będzie podanie dodatkowych informacji, m.in. czy Państwa obiekt oferuje bezpłatne śniadanie, apartamenty, dostęp do kortów tenisowych / pola golfowego, plaży/basenu, klubu fitness, Internetu itp. Dane te zostaną dodane do części „Udogodnienia” na stronie ogłoszenia i pomogą podróżnym sprawdzić, co obejmuje oferta obiektu. Dane te oraz oficjalne lokalne klasyfikacje wykorzystujemy w celu określenia, czy Państwa obiekt powinien zostać dodany do strony TripAdvisor w kategorii poświęconej hotelom, pensjonatom/zajazdom czy też kwaterom specjalnym.

Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać nasze wytyczne dotyczące dodawania obiektów zakwaterowania dostępne tutaj.

Restauracje: Restauracje są dodawane do sekcji poświęconej restauracjom na stronie TripAdvisor. Mogą się w niej znaleźć pojedyncze publicznie dostępne obiekty. Zostaną Państwo poproszeni o podanie kategorii restauracji (restauracja ze stolikami, kawiarnia czy fast food), rodzaju kuchni, cen oraz wszelkich innych elementów wyróżniających. Dane te będą wyświetlane na stronie Państwa ogłoszenia, a ich celem jest zachęcanie podróżnych do odwiedzenia restauracji.

Warto przeczytać wszystkie nasze wytyczne dotyczące dodawania restauracji.

Więcej informacji i porad dla restauratorów na temat pełnego wykorzystania potencjału strony TripAdvisor znaleźć można tutaj.

Atrakcje: Konieczne będzie wybranie kategorii najlepiej opisującej Państwa atrakcję. Jeżeli Państwa firma nie pasuje do żadnego dostępnego rodzaju atrakcji, prosimy wybrać pozycję „Inny”. Można również podać sugerowany czas wizyty, informacje o cenach oraz innych udogodnieniach (łazienki, szafki itp.).

Aby obiekt został dodany do sekcji poświęconej atrakcjom na stronie TripAdvisor, musi on być stałą atrakcją turystyczną (w odróżnieniu od sezonowej lub tymczasowej) oraz posiadać oficjalną nazwę, adres i numer telefonu. Godziny otwarcia lub czasy wyjazdu powinny być opublikowane w jego witrynie lub wydrukowane na broszurze wraz z miejscami wyjazdu (jeżeli są różne). Firmy organizujące wycieczki mogą znaleźć się w sekcji poświęconej atrakcjom, o ile organizują one własne wycieczki, dysponują witryną internetową oraz posiadają licencję przyznaną przez władze miasta lub lokalny urząd do spraw turystyki lub są w inny sposób uznawane przez ww. organy.

Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać nasze wytyczne dotyczące dodawania atrakcji dostępne tutaj. 

Dodawanie opisu obiektu

Opis pozwala podróżnym dowiedzieć się więcej o Państwa firmie. Musi być napisany w Państwa języku i nie może zawierać kodu HTML, numerów telefonu, adresów internetowych/e-mail ani tekstu pisanego WERSALIKAMI. Opisy powinny być krótkie, tak aby goście mogli szybko wychwycić najciekawsze informacje podane przez Państwa i podjąć decyzję.

Wybór zdjęcia

Dodanie zdjęcia obiektu pozwala wywrzeć na podróżnych dobre pierwsze wrażenie. Będzie ono wyświetlane na stronie Państwa ogłoszenia. Zdjęcie musi być w formacie .jpg lub .gif (popularne formaty zdjęć). Nie przyjmujemy obrazów z obramowaniami, logotypami, ani plików większych niż 100 KB.

Przesłanie ogłoszenia

Po upewnieniu się, że wszystkie podane informacje są prawidłowe, należy zaznaczyć pole na dole formularza, aby potwierdzić, że reprezentują Państwo firmę, udostępnione dane są zgodne z prawdą i mają Państwo prawo do publikowanych zdjęć. Następnie wystarczy kliknąć przycisk „Wyślij” w celu zakończenia procesu.

Kolejne kroki

Po przesłaniu wniosku o zamieszczenie ogłoszenia redaktorzy strony TripAdvisor zweryfikują informacje i sprawdzą, czy Państwa obiekt spełnia wymagania określone na potrzeby wybranej kategorii. Zazwyczaj zajmuje to około 5 dni roboczych.

  Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2016  

Centrum zarządzania na stronie TripAdvisor: Skrócony przewodnik

Centrum zarządzania na stronie TripAdvisor: Skrócony przewodnik Kontrola nad reputacją w Internecie. Rozwój firmy dzięki możliwościom oferowanym przez największą na świecie stronę turystyczną. Wszystko to jest w zasięgu ręki — wystarczy się zarejestrować na stronie TripAdvisor i zyskać dostęp do centrum zarządzania.

Centrum zarządzania to miejsce, w którym można edytować wszystkie aspekty Państwa ogłoszenia na stronie TripAdvisor. Tu mogą Państwo aktualizować podstawowe informacje o firmie, zamieszczać zdjęcia i uzyskiwać wgląd w dane analityczne. Do centrum zarządzania dostęp mają wszyscy zarejestrowani i zweryfikowani właściciele. Aby się zalogować, należy odwiedzić stronę pl.tripadvisor.com/Owners. Jeżeli są Państwo powiązani z więcej niż jednym obiektem, należy z listy wybrać ogłoszenie, które chcą Państwo zobaczyć lub zaktualizować.

Centrum zarządzania — podstawowe informacje

Oto lista pięciu najważniejszych rzeczy, które można znaleźć w centrum zarządzania na stronie TripAdvisor przy użyciu górnego menu. Poniżej znajdują się informacje na temat strony głównej oraz przewodnik po typowych zadaniach w centrum zarządzania.

 • Zarządzaj ogłoszeniem: Karta Zarządzaj ogłoszeniem umożliwia dodawanie zdjęć, uzupełnianie informacji o ogłoszeniu, aktualizowanie udogodnień itd. 
 • Zwiększenie liczby rezerwacji: Karta Zwiększenie liczby rezerwacji zapewnia przedstawicielom obiektów łącza do stron umożliwiających zarządzanie pakietem Biznes Plus oraz ogłoszeniami sponsorowanymi.
 • Narzędzia marketingowe: Za pomocą narzędzi promocyjnych, nagród, widżetów i naklejek na szyby dostępnych na karcie Narzędzia marketingowe można przykuć uwagę potencjalnych klientów i gości.
 • Recenzje: Karta Recenzje pozwala odpowiadać na recenzje, zgłaszać problemy z nimi związane oraz odpowiadać na pytania podróżnych.
 • Pomoc i ustawienia: Umożliwia uzyskanie odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania. Pozwala na dostęp do rozliczeń i płatności, aktualizowanie preferencji dotyczących wiadomości e-mail, a także zarządzanie dostępem użytkowników. Karta Pomoc i ustawienia zapewnia także dostęp do forum właścicieli i centrum pomocy.
Przegląd strony głównej centrum zarządzania...

Przewodnik po zdjęciu głównym na stronie TripAdvisor

Przewodnik po zdjęciu głównym na stronie TripAdvisor Mają Państwo tylko jedną szansę, aby wywrzeć dobre pierwsze wrażenie na podróżnych. Radzimy w pełni ją wykorzystać, używając naszej zaawansowanej technologii, która pozwala w automatyczny sposób wybrać zdjęcie główne, lub dokonując własnego wyboru dzięki naszym wskazówkom.

Zdjęcie główne jest pierwszym obrazem obiektu, jaki widzą podróżni. Pojawia się ono jako przewodnia fotografia w wynikach wyszukiwania i na karuzeli zdjęć. Wiemy, że odpowiednio dobrane zdjęcie główne może być elementem decydującym o wyborze kolejnego miejsca na pobyt przez podróżnych. W końcu aż 79% z nich twierdzi, że bierze pod uwagę opublikowane w Internecie zdjęcia i filmy przy dokonywaniu rezerwacji w obiekcie zakwaterowania*.

W związku z tym, że zdjęcia są tak ważne, zarówno dla podróżnych, jak i dla właścicieli, zainwestowaliśmy wiele czasu i zasobów w naszą technologię uczenia maszynowego w tym obszarze. Technologia ta pozwala zmniejszyć presję, jaką często odczuwają właściciele obiektów, gdy sami muszą wybrać wysokiej jakości zdjęcie główne, i w automatyczny sposób robi to za nich.

Przy wyborze automatycznym korzystamy z zaawansowanej technologii, by dokonać analizy jakości i tematyki fotografii zamieszczonych na TripAdvisor oraz wybrać najlepsze dostępne zdjęcie główne dla danej strony z ogłoszeniem. Nasza technologia sprawdza fizyczne atrybuty zdjęć, takie jak ich rozdzielczość i orientacja, a także ich właściwy temat (czy jest to zdjęcie zrobione wewnątrz czy na zewnątrz budynku, czy są na nim widoczni ludzie lub udogodnienia itp). Testy z udziałem użytkowników do tej pory wykazały, że takie rozwiązanie się sprawdza. Automatycznie wybrane zdjęcia to obrazy o wysokiej rozdzielczości (zamiast rozmazanych), na których wyraźniej widać sypialnie i baseny niż podróżnych lub łazienki.

W tym nowym podejściu używamy różnych danych, aby proces wybierania fotografii stał się bardziej obiektywny, a zdjęcie główne było optymalne dla podróżnych szukających kolejnego miejsca na pobyt. Jednak jeśli wolą Państwo ręcznie wybrać zdjęcie główne (i zrezygnować z funkcji automatycznego wyboru), można to zrobić w centrum zarządzania. Poniżej znajdują się instrukcje i wskazówki dotyczące wyboru zdjęcia głównego.

Ręczna zmiana zdjęcia głównego
 1. Najpierw trzeba zalogować się do centrum zarządzania.
 2. W menu „Profil” u góry strony należy kliknąć opcję „Centrum multimedialne”,
 3. a następnie wybrać zakładkę „Zdjęcie główne” po lewej stronie.
 4. W tej sekcji trzeba kliknąć opcję „Wybór ręczny: samodzielny wybór zdjęcia głównego”.
 5. Po czym należy wskazać jedną z wyszczególnionych fotografii, która ma zostać użyta.
 6. Jeżeli podgląd głównego zdjęcia widoczny u góry strony okaże się dla Państwa satysfakcjonujący, wystarczy kliknąć przycisk „Wyślij”.

Uwaga: Zmiana zdjęcia głównego na stronie może potrwać 3–5 dni roboczych. W trakcie przetwarzania zdjęcie główne zostanie wyświetlone w centrum multimedialnym wraz z datą przesłania i informacją o tym, że oczekuje na publikację.

Wymagania dotyczące zdjęcia głównego
 • Zaprezentowanie największej zalety / największych zalet Państwa obiektu Zdjęcie główne powinno pokazywać Państwa obiekt od jak najlepszej strony. Dlatego warto wybrać takie, które podkreśla to, co go wyróżnia. Czy jest to zabytkowa fasada budynku, modny hol, czy nie mające sobie równych widoki; zachęcamy, by na zdjęciu głównym podkreślić te elementy, które wyróżniają Państwa od innych, i zwrócić na nie uwagę podróżnych.
 • Wybór dobrze oświetlonego i ostrego zdjęcia Należy unikać fotografii, które są ciemne i/lub rozmyte. Rozmiar obrazu zmienia się w zależności od miejsca jego pojawienia się na stronie TripAdvisor, więc musi on się dobrze wyświetlać w każdym z nich, bez względu na to, czy jest to miniaturka na urządzeniach przenośnych, czy obraz pełnoekranowy na komputerach stacjonarnych.
 • Zmiana zdjęcia głównego wraz ze zmianą pory roku Podróżni od samego początku chcą wyobrazić sobie pobyt w Państwa obiekcie. W związku z tym warto wybrać zdjęcie główne odzwierciedlające porę roku, w której podróżni dokonują rezerwacji. Na przykład jeśli zbliżają się Święta, można wyróżnić przytulny kominek lub dekoracje sezonowe.
 • Unikanie zdjęć osób i krajobrazu Zdjęcia Państwa obiektu lub jego lokalizacji są bardziej użyteczne dla podróżnych niż zdjęcia członków personelu, innych podróżnych czy ogólnych malowniczych widoków w okolicy.
 • Lub wykorzystanie uczenia maszynowego strony TripAdvisor i dokonanie automatycznego wyboru przez nasz system! Nasza technologia wykona całą pracę i pozbawi Państwa kłopotu związanego z ręcznym wybieraniem zdjęcia głównego! Jeżeli nie zrezygnują Państwo z opcji „automatyczny wybór zdjęcia głównego”, będziemy je dalej w ten sposób wybierać spośród najlepszych dostępnych fotografii.
Śledzenie skuteczności zdjęć...

Ranking popularności serwisu TripAdvisor: główne czynniki i porady dotyczące uzyskiwania lepszych wyników

Ranking popularności serwisu TripAdvisor: główne czynniki i porady dotyczące uzyskiwania lepszych wyników Zachęcamy do zaznajomienia się z informacjami o rankingu popularności strony TripAdvisor i wskazówkami dotyczącymi poprawy wyników firmy. Państwa ranking popularności na stronie TripAdvisor jest obliczany na podstawie recenzji użytkowników i odzwierciedla pozycję firmy na tle innych znajdujących się w okolicy. Popularność w rankingu ma znaczenie, ponieważ im bliżej 1. miejsca znajduje się dana firma, tym bardziej prawdopodobne jest, że znajdą ją użytkownicy poszukujący obiektów w danej lokalizacji. Poniżej przedstawiamy trzy podstawowe czynniki decydujące o pozycji w rankingu popularności oraz wskazówki dotyczące zdobycia lepszego miejsca: Jakość recenzji Większa liczba gwiazdek pozytywnie wpływa na Państwa pozycję w rankingu popularności. Trzeba zadbać o to, aby goście wiedzieli, czego mogą się spodziewać po przybyciu na miejsce, udostępniając im aktualne informacje o obiekcie oraz zdjęcia, które przedstawiają jego faktyczny stan. Spełniając te oczekiwania lub je przewyższając, zapewnią sobie Państwo stały napływ pozytywnych recenzji! Liczba recenzji...

Kompendium wiedzy o rankingu popularności strony TripAdvisor

Kompendium wiedzy o rankingu popularności strony TripAdvisor Zachęcamy do zapoznania się z wyczerpującymi informacjami na temat algorytmu rankingu popularności strony TripAdvisor. Dzięki nim dowiedzą się Państwo, jak na jego podstawie są określane pozycje obiektów zakwaterowania, atrakcji i restauracji oraz jak zmienia się on z upływem czasu. Zasady działania rankingu popularności Ranking popularności jest oparty na jakości, aktualności i liczbie recenzji otrzymywanych przez firmę od użytkowników, a także na systematyczności przekazywanych przez nich ocen. Jakość Rankingi gwiazdkowe będące częścią recenzji użytkowników są wykorzystywane do oceniania poziomu usług świadczonych w każdej z firm. Firma z większą liczbą 5-gwiazdkowych opinii będzie zajmowała wyższą pozycję niż ta, która w tych samych okolicznościach zgromadziła niższe oceny. Aktualność...

Need help? Start here.

Need help? Start here. How to address our most common customer support inquiries

Common questions about TripAdvisor Listings

Common Review and Management Response questions

Common questions about TripAdvisor Features and the Management Center

Common questions about TripAdvisor fraud policies

Need more help?

Submit a request for support:

 1. Log in to the Management Center
 2. Find the "Contact TripAdvisor" box on the right side of the page
 3. Click the "Get online help" link
 4. Complete the form for your request

We'll be happy to assist you with your inquiry!

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2017

Jak pewna hiszpańska sieć hoteli korzysta ze strony TripAdvisor w ramach strategii rebrandingu

Jak pewna hiszpańska sieć hoteli korzysta ze strony TripAdvisor w ramach strategii rebrandingu Ujawniamy, w jaki sposób firma Selenta zwiększyła widoczność hotelu SOFIA w sieci, by przyciągać klientów i budować reputację.

Selenta Group zarządza dziewięcioma obiektami zlokalizowanymi w różnych hiszpańskich miastach. Silvia Sutter, Online Traffic Manager, opowiada o tym, jak dzięki stronie TripAdvisor udało jej się zwiększyć widoczność hotelu SOFIA i przyciągnąć gości.

TripAdvisor jako element strategii rebrandingowej

Rebranding obiektów z grupy Selenta to ogromne przedsięwzięcie, które rozpoczęło się w zeszłym roku po wielu miesiącach przygotowań i planowania. „Przeobraziliśmy swoją markę i całą firmę, a teraz pracujemy nad tym, by nasze hotele postrzegane były jako wysokiej klasy luksusowe obiekty” — mówi Sutter.

Celem jest zwiększenie widoczności i ruchu sieciowego na stronach wszystkich dziewięciu hoteli. „Chcemy rozszerzyć zasięg i dotrzeć do większej liczby podróżnych ze Stanów Zjednoczonych. Do tej pory obsługiwaliśmy przede wszystkim gości z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii” — mówi przedstawicielka firmy.

Na miejsce promocji ponownego otwarcia odnowionego hotelu SOFIA w Barcelonie Sutter wybrała stronę TripAdvisor. „Jest to ważny kanał marketingowy, gdyż ruch pochodzący z tego źródła ma wpływ na nasze ogólne wyniki. Podróżni korzystający ze strony TripAdvisor częściej decydują się zostać naszymi gośćmi. Zaktualizowaliśmy ogłoszenie hotelu SOFIA, dodając nową nazwę, zdjęcia i inne informacje mające na celu nie tylko promocję odnowionego obiektu, ale też rozbudzenie na nowo oczekiwań podróżnych” — mówi.

Większa widoczność dzięki ogłoszeniom sponsorowanym

W celu zwiększenia widoczności hotelu SOFIA na pełnym konkurencji barcelońskim rynku Sutter korzysta z ogłoszeń sponsorowanych. „Postanowiliśmy je wypróbować, by zwiększyć widoczność i świadomość marki. Dzięki ogłoszeniom sponsorowanym nasz obiekt znajduje większa liczba podróżnych szukających hotelu w Barcelonie” — mówi.

Hotel SOFIA jest teraz bardziej widoczny, a jego strona przyciąga więcej ruchu sieciowego. „Osiągnęliśmy świetne wyniki: ogłoszenia sponsorowane sprawdziły się w przypadku hotelu SOFIA tak dobrze, że postanowiliśmy w ten sam sposób zwiększyć widoczność wszystkich dziewięciu obiektów należących do Selenta Group. W przypadku każdego z nich kampania wygenerowała średnio ponad 50 000 wyświetleń w ciągu sześciu tygodni, przy czym trafia ona do wyselekcjonowanej grupy odbiorców” — mówi Sutter.

Uzyskana widoczność procentuje. „Na witrynę hotelu SOFIA trafia więcej odwiedzających, co przekłada się na liczbę gości. Odkąd rozpoczęliśmy kampanię ogłoszeń sponsorowanych, zaobserwowaliśmy wzrost liczby przekierowań rezerwacji hotelu SOFIA” — kontynuuje Sutter.

Kampania wpłynęła też na reputację obiektu w sieci. „Dzięki zwiększonej widoczności hotel SOFIA znalazł się wśród 10% najlepszych obiektów zakwaterowania w Barcelonie. Goście piszą recenzje i wysyłają zdjęcia, co zachęca kolejne osoby do dokonania rezerwacji” — mówi Sutter.

Przedstawicielka firmy planuje korzystać z ogłoszeń sponsorowanych przez cały rok. „Jeśli wyniki będą nadal rosnąć dzięki ogłoszeniom sponsorowanym, zamierzamy w dalszym ciągu korzystać z reklam, przechodząc do kolejnych etapów procesu rebrandingu. Kampania pomogła zmienić wizerunek naszych obiektów, skierować więcej ruchu na nasze witryny oraz zwiększyć liczbę rezerwacji” — mówi.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018

W jaki sposób pewna europejska grupa hotelarska wykorzystuje content marketing w celu dotarcia ze swoją ofertą do podróżnych

W jaki sposób pewna europejska grupa hotelarska wykorzystuje content marketing w celu dotarcia ze swoją ofertą do podróżnych Grupa 25hours Hotels zwiększyła swoją widoczność, rozpoznawalność marki i przychody dzięki stronie TripAdvisor. 25hours Hotels jest grupą 13 obiektów rozsianych po Niemczech, Francji oraz innych krajach europejskich. Poniżej przedstawiamy, jak Alexander Schuster, Head of Digital, wpływa na decyzje podróżnych o dokonaniu rezerwacji w obiektach grupy dzięki wykorzystaniu narzędzi strony TripAdvisor i strategii content marketingu.

Skupienie się na content marketingu

Schuster korzysta z content marketingu, by budować relacje między grupą 25hours a jej klientami. „Zamiast opierać swoją strategię wyłącznie na promocjach, zniżkach lub pakietach, skupiamy się na content marketingu. Goście nie przybywają do naszych hoteli tylko dla samego noclegu, a rozmaite treści pozwalają nam powiedzieć na ten temat coś więcej. W naszych hotelach zaprojektowanych tak, by nawiązywały do specyfiki miasta i okolicy, w których się znajdują, goście ci mogą się odprężyć, spędzić miło czas i przeżyć wciągającą przygodę” — mówi Schuster. „Zdjęcia i filmy wzmacniają reputację naszej marki, a blogi każdego z hoteli oferują użytkownikom wartościowe informacje i lokalną wiedzę”.

Docieranie z ofertą do podróżnych na każdym etapie podróży klienta dzięki stronie TripAdvisor

Schuster przedstawia przydatne informacje podróżnym szukającym zakwaterowania na stronie TripAdvisor — czołowym kanale marketingowym. „Różne etapy podróży klienta oferują wiele punktów kontaktu z nim, a my musimy dotrzeć do podróżnych we właściwym czasie i na właściwych kanałach. Tym samym wzmacniamy przekaz treści publikowanych na stronie TripAdvisor, w przeglądarce Google, w mediach społecznościowych i na innych kanałach marketingowych, by przyciągnąć uwagę użytkowników oraz przedstawić im przekonującą i spójną narrację” — mówi Schuster. „Wykorzystuję stronę TripAdvisor w celu zwiększenia naszej widoczności, wyróżnienia marki 25hours oraz uzyskania większej liczby bezpośrednich rezerwacji”.

Schuster uzupełnia swoją strategię content marketingu na stronie TripAdvisor, eksponując zawartość recenzji podróżnych oraz udzielając na nie odpowiedzi. „Podróżni czytają recenzje, a to czyni stronę TripAdvisor ważnym elementem na ścieżce podróży klienta. Odpowiadamy na te recenzje, dzięki czemu nie tylko przedstawiamy nasz punkt widzenia, ale też pokazujemy, że zależy nam na naszych gościach” — mówi Schuster.

Zwiększenie przychodów dzięki pakietowi Biznes Plus

Schuster przyciąga podróżnych, prezentując treści grupy 25hours Hotels oraz optymalizując strony ogłoszeń jej obiektów na TripAdvisor dzięki pakietowi Biznes Plus. „Możemy pozyskać gotowych do dokonania rezerwacji klientów, którzy przeglądają stronę TripAdvisor oraz naszą stronę z ogłoszeniem, w momencie gdy rozważają oferty naszych obiektów oraz ich ceny” — mówi Schuster. „Mamy też możliwość testowania i optymalizacji różnych funkcji pakietu Biznes Plus. Na przykład zamieszczamy zdjęcia tytułowe i ulubione zdjęcia, które najlepiej reprezentują nasze hotele, a następnie sprawdzamy wskaźnik zainteresowania zdjęciami w centrum analiz, aby zobaczyć, jakie rozwiązania sprawdzają się najlepiej w przyciąganiu jeszcze większej liczby podróżnych”.

Schuster wykorzystuje też pakiet Biznes Plus do nawiązywania bezpośredniego kontaktu z podróżnymi. „Dzięki funkcji danych kontaktowych możemy umieścić odpowiednie kanały komunikacyjne — adres naszej witryny, numer telefonu oraz adres e-mail — na stronie TripAdvisor. Dzięki temu możemy przekierować podróżnych do naszej witryny, gdzie umożliwiamy im dokonanie bezpośrednich rezerwacji, co sprawia, że nie tracimy klientów na rzecz internetowych biur podróży. W ten sposób ułatwiamy też skontaktowanie się z nami” — oznajmia Schuster. „Zachęcamy podróżnych do dokonywania bezpośrednich rezerwacji w naszej witrynie poprzez oferty specjalne o płatnej z góry, niższej cenie rezerwacji, z której można skorzystać w naszej witrynie”.

Schuster zwraca uwagę na to, że wszystkie obiekty grupy 25hours mają wykupiony pakiet Biznes Plus, ponieważ umożliwia on rozwój firmy oraz marki 25hours. „Pakiet Biznes Plus jest dla nas korzystny, ponieważ przynosi zwrot kosztów marketingu i powoduje wzrost przychodów we wszystkich naszych obiektach” — dodaje.

Zwiększenie widoczności dzięki ogłoszeniom sponsorowanym

Schuster, chcąc maksymalnie zwiększyć swój zasięg wśród podróżnych oraz ruch sieciowy w witrynie 25hours, postanowił wypróbować ogłoszenia sponsorowane. „Poleganie na wyszukiwarkach, gdzie podróżni mają znaleźć nasze obiekty, nie jest skuteczne. Ogłoszenia sponsorowane pomagają nam zwiększyć widoczność wśród podróżnych, którzy już rozpoczęli podróż klienta, zwłaszcza jeżeli szukają oni ofert w konkretnym mieście, lecz nie wybrali jeszcze określonej marki” — oznajmia Schuster. „Na stronach pięciu obiektów z wykupionymi na próbę ogłoszeniami sponsorowanymi zaobserwowaliśmy wzrost o średnio ponad 100 000 wyświetleń w ciągu dwóch miesięcy — to znaczy, że strony tych obiektów odwiedzono o 100 000 razy więcej, niż gdybyśmy nie wykupili ogłoszeń sponsorowanych”.

Ogłoszenia sponsorowane pomogły też Schusterowi w uzyskaniu większej liczby przekierowań rezerwacji. „Ogłoszenia sponsorowane nie tylko zwiększają widoczność obiektów, ale też przyciągają uwagę potencjalnych klientów, dzięki czemu więcej podróżnych dokonuje rezerwacji w naszych hotelach. Średnio zaobserwowaliśmy 20-procentowy wzrost liczby przekierowań rezerwacji. Zwiększyła się też liczba odwiedzin stron z ogłoszeniami naszych pięciu obiektów na TripAdvisor” — mówi Schuster.

Widząc korzyści z ogłoszeń sponsorowanych, Schuster uznał te reklamy za dobrą inwestycję. „Ogłoszenia sponsorowane to cenne rozwiązanie, gdyż mogę dzięki nim zwiększyć rozpoznawalność marki 25hours w wielu punktach kontaktu z klientem na różnych etapach jego podróży. Każde kliknięcie świadczy o zainteresowaniu podróżnych — jeżeli widzą oni naszą reklamę, z dużym prawdopodobieństwem wrócą później z zamiarem dokonania u nas rezerwacji” — oznajmia Schuster.

...

Historia sukcesu: Jak właściciele tego hotelu w Dżajpurze korzystają ze strony TripAdvisor w swojej strategii inbound marketingu

Historia sukcesu: Jak właściciele tego hotelu w Dżajpurze korzystają ze strony TripAdvisor w swojej strategii inbound marketingu Jak hotel Royal Heritage Haveli przyciąga uwagę podróżnych dzięki ogłoszeniom sponsorowanym i zwiększa liczbę rezerwacji przy pomocy pakietu Biznes Plus. Royal Heritage Haveli to mały hotel butikowy prowadzony przez rodzinę, który przez wiele lat z rzędu zdobywał nagrodę Travellers' Choice w Dżajpurze w Indiach. Poniżej przedstawiamy, jak Shambhavi Singh, dyrektor tego obiektu, wykorzystuje stronę TripAdvisor jako kluczowy element jej strategii inbound marketingu. Wyzwanie: Maksymalne wykorzystanie szczytu sezonu

Singh stara się przekonać jak największą liczbę podróżnych do dokonania rezerwacji podczas szczytu sezonu. „Sezon trwa u nas krótko, więc bardzo ważne jest wykorzystanie go w pełni. Trudno jest zapełnić pokoje poza nim, ponieważ wtedy w Dżajpurze panują wielkie upały” — mówi Singh.

Wiele innych przedstawicieli lokalnych obiektów zakwaterowania stosuje podobną strategię. „Wyróżnienie się na tle konkurencji w Dżajpurze to wyzwanie. Prowadzimy małą firmę i rywalizujemy z dobrze znanymi hotelami o ograniczoną liczbę podróżnych odwiedzających to miasto w szczycie sezonu. W związku z tym potrzebujemy się odróżnić od podobnych do nas obiektów” — kontynuuje.

Rozwiązanie: Wykorzystanie strony TripAdvisor w swojej strategii inbound marketingu „By sprostać temu wyzwaniu, korzystamy ze strategii inbound marketingu w celu zwrócenia uwagi gości, przyciągnięcia ich do obiektu, zachęcenia ich do dokonania rezerwacji i zachwycenia ich naszą ofertą, a strona TripAdvisor to kluczowy element naszych działań” — mówi Singh. „Inbound marketing tworzy świadomość marki wśród podróżnych i buduje zaufanie do naszego obiektu oraz jego wiarygodność”....

Wskazówki dotyczące oceniania efektów Państwa kampanii ogłoszeń sponsorowanych

Wskazówki dotyczące oceniania efektów Państwa kampanii ogłoszeń sponsorowanych Wskazówki dotyczące sposobów na wykorzystanie zaktualizowanego raportu o wydajności kampanii, by ogłoszenia sponsorowane lepiej działały na Państwa korzyść.

Raport o wydajności pomaga ocenić skuteczność kampanii ogłoszeń sponsorowanych, co pozwala zwiększać natężenie ruchu sieciowego. Aby go zobaczyć, należy się zalogować do sekcji Menadżer reklam i wybrać kartę „Wyniki kampanii”. W dalszej części przedstawiamy, jak posługiwać się raportem, aby maksymalnie wykorzystać potencjał kampanii reklamowej:

1. Ocenianie zasięgu kampanii

Szukanie ofert zajmuje podróżnym sporo czasu i wymaga powtórnych wizyt — średnio obejmuje 40 wyszukiwań w ciągu 89 dni1. Wielokrotne zobaczenie reklamy firmy z czasem może wpłynąć na decyzje kupujących o dokonaniu rezerwacji w Państwa obiekcie.

Liczba wyświetleń pozwala ocenić zasięg kampanii reklamowej wśród podróżnych szukających miejsca na pobyt w danej okolicy na stronie TripAdvisor. Aby zwiększyć swoją widoczność, warto zdecydować się na zwiększenie wydatków w miesięcznym budżecie. Dzięki większemu budżetowi reklama będzie wyświetlana częściej, a co za tym idzie — zobaczy ją większa liczba podróżnych. Ogłoszenia obiektów, których przedstawiciele wybrali wyższy budżet, klika zazwyczaj średnio o 57% więcej potencjalnych klientów niż te, których właściciele zdecydowali się na opcję niskobudżetową2.

2. Sprawdzanie częstotliwości, z jaką podróżni wchodzą w interakcje z Państwa reklamami

Współczynnik przekierowań (CTR) jest najlepszym sposobem na ocenienie zainteresowania kampanią. Podróżni klikają reklamę, kiedy podoba im się to, co widzą i chcą się dowiedzieć więcej na temat Państwa obiektu.

Wskazówki dotyczące poprawienia wyników współczynnika przekierowań:

 • Należy zadbać o to, aby zdjęcie główne wywierało dobre pierwsze wrażenie. Jeśli są Państwo subskrybentami pakietu Biznes Plus, warto wybrać również ulubione zdjęcia. Jest to pierwsze 30 obrazów, które potencjalni goście widzą na karuzeli zdjęć — warto zatem zadbać o ich wysoką jakość i dopilnować, by prezentowały one to, co najlepsze w Państwa obiekcie.
 • Zalecamy upewnić się, że lista udogodnień jest aktualna, by pasowała do parametrów wyszukiwania określonych przez podróżnych.
 • Dobrym pomysłem jest przyciągnięcie uwagi podróżnych ofertą specjalną. Narzędzie to dostępne jest tylko dla subskrybentów pakietu Biznes Plus.
 • Można dodać łącza wyszukiwania, dzięki czemu Państwa witryna będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania w dobrze widocznych miejscach na stronie TripAdvisor (dostępne tylko dla subskrybentów pakietu Biznes Plus).
3. Śledzenie wzrostu liczby odwiedzin strony obiektu generowanych przez reklamy...

Jak właściciele tego nowego hotelu w Lizbonie osiągają sukcesy na stronie TripAdvisor?

Jak właściciele tego nowego hotelu w Lizbonie osiągają sukcesy na stronie TripAdvisor? Obiekt Corpo Santo zdobył dużą renomę w Internecie, a jego właściciele wzmocnili ten sukces, wykorzystując pakiet Biznes Plus i ogłoszenia sponsorowane na stronie TripAdvisor. Corpo Santo Hotel to niezależny, zabytkowy obiekt, który zdobył najlepszą pozycję w rankingu podróżnych w Lizbonie po jego otwarciu w 2017 r. Dlatego skontaktowaliśmy się z Pedrem Pinto, dyrektorem generalnym hotelu, aby poznać jego strategię osiągnięcia sukcesu. Budowanie dobrej reputacji online

Budowanie dobrej reputacji w Internecie zaczyna się od świadczenia usług na najwyższym poziomie. Aby to osiągnąć, Pinto stale inwestuje w personel i ulepszenia: „Elementem naszej strategii jest zapewnienie wyjątkowej jakości obsługi i wprowadzanie nowych rzeczy, które sprawią gościom przyjemność. Wspaniały personel jest tu kluczową sprawą, więc uważamy na to, kogo zatrudniamy, i regularnie informujemy obsługę o otrzymywanych opiniach” — stwierdza Pinto.

Zachęca on także gości do dzielenia się swoimi wrażeniami z innymi podróżnymi na stronie TripAdvisor. „Pracujemy tak, by prześcignąć siebie, a nie tylko firmy konkurencyjne, i koncentrujemy się na poziomie obsługi i recenzjach. Nie dotyczy to tylko zapewnienia wysokiej jakości wrażeń, ale również zobowiązania do korzystania ze strony TripAdvisor w celu promowania Corpo Santo” — zdradza.

Poprzez zaangażowanie w zwiększanie rozpoznawalności hotelu w Internecie za pomocą recenzji gości na stronie TripAdvisor Pinto zdołał ich przyciągnąć i kontynuuje tę pracę, korzystając z napływu kolejnych świeżych opinii. „Zachęcamy gości do pisania recenzji za pomocą narzędzia Ekspresowa recenzja” — mówi Pinto. „Goście uwielbiają nasz hotel, więc chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami — dla wielu to ich pierwsza recenzja. Osoby, które czytają takie opinie, z niecierpliwością oczekują na przyjazd do naszego obiektu i następnie są zainspirowane do napisania własnych po zakończeniu przez nich pobytu”.

Pinto korzysta również z odpowiedzi kierownictwa, aby wywrzeć trwałe wrażenie na dotychczasowych klientach i wpłynąć na decyzje potencjalnych gości dotyczące wyboru hotelu. „Gromadzenie recenzji nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu. Odpowiadamy na nie, personalizując nasze odpowiedzi, i dziękujemy recenzentom” — stwierdza Pinto. „Pokazujemy również, jak wykorzystujemy ich opinie w celu wprowadzenia ulepszeń. Na przykład możemy wymienić okna, które przepuszczały zbyt dużo hałasu, a następnie skontaktować się z każdym, kto wspomniał w recenzji o tym problemie, aby poinformować ich, że dokonaliśmy usprawnień na podstawie ich opinii”.

Wykorzystanie sukcesu dzięki pakietowi Biznes Plus i ogłoszeniom sponsorowanym

„Dzięki wszystkim naszym działaniom związanym z zarządzaniem reputacją wspinaliśmy się w rankingu popularności w Lizbonie. Z naszych analiz wynikało, że 40% ruchu sieciowego w naszej witrynie pochodziło ze strony TripAdvisor. Zależało nam na zwiększeniu jego natężenia i pozyskaniu większej liczby gości, więc wykupiliśmy pakiet Biznes Plus i ogłoszenia sponsorowane” — mówi Pinto.

Połączenie pakietu Biznes Plus i ogłoszeń sponsorowanych pomogło mu umocnić pozycję hotelu Corpo Santo na stronie TripAdvisor. A osiągnięte dzięki temu wyniki przekroczyły jego najśmielsze oczekiwania. „Zupełnie jakbyśmy wygrali na loterii. Ruch sieciowy w naszej witrynie wzrósł o 500% w przypadku obu produktów. Ogłoszenia sponsorowane zwiększyły nasz zasięg — otrzymaliśmy około 69 000 wyświetleń w ciągu 6 miesięcy dzięki reklamom i zdobyliśmy więcej kliknięć przekierowujących do naszej strony z ogłoszeniem obiektu” — wyjaśnia Pinto. „A pakiet Biznes Plus spowodował wzrost liczby bezpośrednich rezerwacji — i teraz wskaźnik obłożenia naszego hotelu wynosi 90%”.

...

Jak uniknąć nowego oszustwa z bitcoinami: oto co należy wiedzieć

Jak uniknąć nowego oszustwa z bitcoinami: oto co należy wiedzieć

Kilka obiektów hotelarskich i gastronomicznych stało się celem nowego oszustwa internetowego związanego z bitcoinami. Opisujemy, na czym ono polega, w jaki sposób TripAdvisor chroni przed nim firmy oraz co należy zrobić, jeśli Państwa obiekt jest nim zagrożony.

Na czym polega oszustwo z bitcoinami?

Jest to rodzaj internetowego wyłudzenia. Oszuści kontaktują się z właścicielami firm (zazwyczaj poprzez e-mail), żądając wpłaty niewielkiej kwoty na rachunek w bitcoinach. Grożą, że w przypadku braku płatności opublikują w sieci fałszywe negatywne recenzje obiektu.

Choć wiadomość brzmi niepokojąco, dobra wiadomość jest taka, że pogróżki najczęściej okazują się puste. Są to mało wyrafinowane próby zastraszenia wymierzone naraz w wielu właścicieli obiektów — oszuści liczą, że w ten sposób uda im się nakłonić do zapłaty przynajmniej mały ich procent.

Nie zaobserwowaliśmy dowodów na skuteczność takich oszustw — rachunki w bitcoinach są widoczne publicznie, więc monitorujemy je w celu ustalenia, czy ktokolwiek dokonał wpłaty. Póki co nie odnotowaliśmy żadnych przypadków wpłat na rachunki oszustów.

TripAdvisor dysponuje już zabezpieczeniami chroniącymi firmy

Choć pogróżki oszustów są zazwyczaj puste, firma TripAdvisor poważnie traktuje wszelkie próby wyłudzeń wymierzone we właścicieli firm. Nasz zaawansowany system wykrywania oszustw już zawiera zabezpieczenia przed tym rodzajem wyłudzenia, zaś nasz dedykowany zespół śledczy bada wszelkie otrzymywane zgłoszenia prób oszustwa.

Co robić, gdy firma stanie się celem oszustwa?

Właściciele firm, które stały się celem oszustwa, powinni:

 • Powstrzymać się od zapłaty okupu
 • Zgłosić pogróżki lokalnym władzom
 • Zgłosić pogróżki firmie TripAdvisor, korzystając z adresu contentintegrity@tripadvisor.com

Dotychczas nie odnotowaliśmy przypadku publikacji na naszej platformie negatywnej recenzji w związku z tym oszustwem. Jeśli jednak Państwa obiekt stał się jego celem i otrzymał recenzję, która Państwa zdaniem jest z nim powiązana, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu, by umożliwić przeprowadzenie dalszego dochodzenia.

...

Bezpieczeństwo podróżnych na stronie TripAdvisor: Co właściciele obiektów powinni wiedzieć

Bezpieczeństwo podróżnych na stronie TripAdvisor: Co właściciele obiektów powinni wiedzieć Dla firmy TripAdvisor ważne jest, by bezpieczeństwo podróżnych było integralną częścią procesu pozyskiwania inspiracji oraz wyszukiwania i rezerwacji obiektu. Oto co właściciele powinni wiedzieć na temat naszych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa i ich wpływu na ogłoszenia na stronie TripAdvisor.

Jak wiedzą wszyscy właściciele firm turystycznych, bezpieczeństwo jest w tej branży niezwykle ważne. Zapewnienie podróżnym cennych i terminowych informacji dotyczących bezpieczeństwa sprawia, że są oni bardziej skłonni odkrywać świat, co leży w długofalowym interesie przedstawicieli branży.

Podobnie jak wielu z Państwa, firma TripAdvisor od lat pracuje nad tą kwestią, ale wiemy, że możemy zrobić więcej. W związku z tym podwajamy nasze wysiłki, aby pomóc podróżnym odnajdować i udostępniać informacje na temat bezpieczeństwa na każdym etapie podróży poprzez stopniowe wprowadzanie na stronie nowych funkcji i zasad dotyczących bezpieczeństwa.

Pierwszą z tych funkcji jest nowy „filtr recenzji dotyczących bezpieczeństwa”, który pozwoli podróżnym wyszukiwać na stronie ogłoszenia obiektu recenzje wspominające o incydentach związanych z bezpieczeństwem. Drugą z nich jest powiadomienie, które zostanie umieszczone w recenzjach dotyczących bezpieczeństwa, aby ułatwić podróżnym dostrzeżenie ich wśród innych recenzji.

Większość właścicieli firm nie zobaczy na swojej stronie recenzji dotyczących bezpieczeństwa, ponieważ recenzje poruszające ekstremalne zagrożenie bezpieczeństwa są rzadkie. Na przykład w zeszłym roku wśród dziesiątek milionów recenzji i opinii opublikowanych na stronie TripAdvisor znalazło się około 1000 recenzji dotyczących napaści seksualnej lub rażących nadużyć na tle seksualnym. Chociaż jest to stosunkowo niewielka liczba, są to kluczowe informacje dla podróżnych, którzy chcą być bezpieczni podczas pobytu.

Firmy z całego świata znają swoje lokalne regiony, dzielnice i obiekty lepiej niż ktokolwiek inny, co pozwala im najlepiej pomagać podróżnym w celu zapewnienia im pozytywnego i bezpiecznego doświadczenia. Mamy nadzieję, że firmy takie jak Państwa wraz z resztą branży turystycznej będą nadal współpracować z nami w ramach wspólnych wysiłków zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwu podróżnych większego priorytetu w turystyce.

Oto, co właściciele firm powinni wiedzieć na temat sposobów udostępniania i podkreślania kluczowych informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa na stronie TripAdvisor.

Filtr recenzji dotyczących bezpieczeństwa

Filtr recenzji dotyczących bezpieczeństwa pozwala podróżnym łatwo znaleźć takie recenzje w każdym ogłoszeniu, w którym zostały one zamieszczone. Filtr bezpieczeństwa jest wyświetlany w sekcji „Recenzje” w odpowiednich ogłoszeniach obiektów zakwaterowania, restauracji i atrakcji na stronie TripAdvisor. Jeszcze w tym roku zostanie wprowadzony w ogłoszeniach dotyczących linii lotniczych, obiektów wynajmu i rejsów. Recenzje te będą dostępne na całym świecie, na wszystkich regionalnych stronach TripAdvisor i we wszystkich 28 językach.

Wraz z wprowadzeniem tej funkcji sprawdziliśmy wszystkie aktualnie dostępne na stronie recenzje z ostatniego roku (2018) i oznaczyliśmy te, które wspominają o przypadkach napaści na tle seksualnym lub rażącego nadużycia na tle seksualnym ze strony pracownika.

Będziemy oznaczać wszelkie nowo publikowane na stronie recenzje opisujące przypadki napaści na tle seksualnym, napaści fizycznej, odurzenia i śmierci, a w ciągu najbliższych kilku miesięcy oznaczymy również recenzje w tych kategoriach nadesłane w ciągu ostatniego roku.

Recenzje dotyczące incydentów związanych z bezpieczeństwem będą również zawierały „uwagę dotyczącą bezpieczeństwa”. Będzie ona widoczna u góry każdej recenzji zawierającej informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby ułatwić podróżnym dostrzeżenie ich wśród innych recenzji. Powiadomienie o bezpieczeństwie będzie widoczne w tych recenzjach tak długo, jak recenzja będzie dostępna na stronie.

Filtr bezpieczeństwa zostanie wyświetlony tylko w ogłoszeniach firm posiadających recenzje zawierające informacje dotyczące bezpieczeństwa. W ogłoszeniach firm, które nie mają takich recenzji, filtr ten nie będzie widoczny, ponieważ zastosowanie go nie poskutkowałoby wyświetleniem żadnych recenzji.

Kryteria recenzji dotyczącej bezpieczeństwa...

Co redaktorzy strony TripAdvisor robią w przypadku nieuczciwych recenzji?

Co redaktorzy strony TripAdvisor robią w przypadku nieuczciwych recenzji? Właściciele firm i ich klienci często pytają, co robimy w przypadku opublikowania nieuczciwych lub złośliwych recenzji. Poniżej wyjaśniamy nasze działania…

Bezstronne i uczciwe recenzje są wyjątkowo przydatne. Zarówno dla klientów, ponieważ zwracają ich uwagę na firmy oferujące wspaniałe usługi, jakość i wysoki poziom obsługi; jak i dla właścicieli, gdyż pomagają im przyciągnąć nowych klientów oraz zapewniają napływ cennych opinii na temat zalet ich obiektu oraz obszarów wymagających ulepszeń.

Nieuczciwe lub złośliwe recenzje mają odwrotny skutek — wprowadzają potencjalnych klientów w błąd, a także mogą spowodować niezasłużony uszczerbek na reputacji firmy.

Ogólnie rzecz ujmując, istnieją dwa przypadki, w których nieuczciwa recenzja może zostać opublikowana:

 • Sytuacja nr 1: Recenzję przesyła osoba stronnicza (więcej informacji o tym, jak definiujemy stronniczość, znajduje się tutaj) lub taka, która nie miała osobistej styczności z recenzowaną firmą.  Takie wpisy nazywamy  fałszywymi recenzjami.
 • Sytuacja nr 2: Recenzję przesyła osoba, która miała styczność z daną firmą (i nie jest stronnicza z uwagi na powiązania z nią), jednak to, co opisuje jest zakwestionowane przez właścicieli obiektu.  Takie wpisy nazywamy  kwestionowanymi recenzjami.

To rozróżnienie jest ważne, ponieważ oba rodzaje sporów dotyczących recenzji rozwiązujemy w inny sposób. Podważenie recenzji następuje, kiedy firma zgłasza jedną z nich, gdyż ich zdaniem narusza nasze wytyczne. Po zgłoszeniu recenzji sprawdzamy, czy jest to przypadek opublikowania fałszywej lub kwestionowanej recenzji, i wtedy podejmujemy dalsze działania.

Jak redaktorzy strony TripAdvisor zapobiegają publikacji fałszywych recenzji?

Na stronie TripAdvisor nie ma miejsca na fałszywe recenzje. Bardzo ciężko pracujemy, by zablokować ich publikację.

Po pierwsze sporządziliśmy szereg wytycznych, z którymi wszystkie recenzje muszą być zgodne. Wytyczne te zostały opracowane w taki sposób, aby zagwarantować, że publikowane recenzje są jak najbardziej przydatne. Więcej o naszych wytycznych dotyczących recenzji można przeczytać tutaj.

W celu egzekwowania stosowania się do wytycznych wykorzystujemy inteligentną technologię w połączeniu z pracą specjalnego zespołu moderatorów.

Technologia zaczyna działać za każdym razem, gdy tylko ktoś prześle recenzję na stronę TripAdvisor. Jednak przed jej zamieszczeniem na stronie musi ona przejść przez setki automatycznych kontroli, podczas których ocenia się ją pod każdym względem. Kontrole stanowią część naszego systemu monitorowania.

System ten może przyzwolić na publikację recenzji lub ją zablokować. Może też wysłać ją do naszego zespołu moderatorów w celu dalszej analizy, jeśli zachodzi podejrzenie, że recenzja jest fałszywa.

Nawet po jej opublikowaniu każdy może skorzystać z narzędzia zgłaszania problemów, prosząc o rozpoczęcie dochodzenia przez nasz zespół moderatorów, jeżeli uważa, że recenzja nie spełnia naszych wytycznych. Chociaż liczba zgłoszeń z prośbą o sprawdzenie recenzji jest niewielka — mniej niż 1% recenzji jest do nas zgłaszanych — informacje takie są dla nas wyjątkowo przydatne i pomagają nam w stałym egzekwowaniu stosowania się do naszych wytycznych. Właściciele firm mogą zgłaszać recenzje za pośrednictwem centrum zarządzania (do którego mają bezpłatny dostęp), a podróżni mogą je zgłaszać, klikając ikonę flagi pojawiającej się pod każdą opinią.

Aby przeczytać więcej na temat różnych rodzajów fałszywych recenzji i sposobów na ich wychwycenie, należy przejść tutaj.

A więcej informacji o działaniu naszego systemu monitorowania znajduje się tutaj.

Jak redaktorzy strony TripAdvisor zajmują się sprawą kwestionowanych recenzji?

Chociaż ponad 99% recenzji na stronie TripAdvisor nie zostaje zakwestionowana, zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy już rozpocznie się spór dotyczący recenzji, może on być bardzo poważną sprawą dla jego uczestników. Decyzja o tym, czy kwestionowana recenzja sprawiedliwie ocenia firmę, to bardzo ważne zadanie, dlatego staramy się zająć takim incydentem jak najrzetelniej i ze szczególnym wyczuciem.

Wiąże się to z tym, że opinie klientów są subiektywne. Bez względu na to, czy obsługa jest szybka czy wolna, czy jedzenie jest pyszne czy mdłe, czy firma oferuje niskie czy wysokie ceny — wszystkie te rzeczy zależą od oczekiwań i preferencji klientów.

Jesteśmy przekonani, że podróżni mają prawo wyrazić swoją opinię (zarówno pozytywną, jak i negatywną) w oparciu o własne oczekiwania wobec tego, co dana firma ma zapewnić.

Wiemy również, że jeśli są Państwo właścicielami firmy lub członkami personelu, takie wypowiedzi mogą być niezwykle frustrujące, kiedy czuje się, że ocena jest krzywdząca.

Każda firma może zakwestionować recenzję, korzystając z narzędzi raportowania. Zakwestionowana recenzja jest następnie oceniana przez nasz zespół moderatorów, który sprawdza, czy narusza ona nasze wytyczne, a w związku z tym, czy powinna zostać usunięta ze strony.

Jeśli zespół dochodzi do wniosku, że recenzja jest zgodna z naszymi wytycznymi pozostanie ona widoczna na stronie ogłoszenia obiektu. W takiej sytuacji istnieje jeszcze kilka opcji, z jakich firma może skorzystać, aby zmniejszyć negatywne następstwa publikacji takiej recenzji, na przykład napisanie odpowiedzi przekazującej własny punkt widzenia. Zdecydowanie uznajemy zarówno prawo klienta do wyrażania opinii, jak i prawo właścicieli firmy do odpowiedzi na tą opinię. Ta funkcja nazywa się „odpowiedź kierownictwa”.

Więcej informacji na temat sposobów, w jaki firmy mogą odpowiedzieć na kwestionowaną recenzję, znajduje się tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania naszego systemu monitorowania do wychwytywania fałszywych recenzji, należy obejrzeć ten film wideo.

...

Jak recenzje pomagają rozwijać firmę?

Jak recenzje pomagają rozwijać firmę? Trzy czynniki pomagające firmom odnosić sukcesy w branży hotelarskiej

Wielu przedstawicieli firm działających w branży hotelarskiej nie przykłada dostatecznej wagi do gromadzenia recenzji swoich obiektów na stronach takich jak TripAdvisor. Mają ważniejsze sprawy na głowie albo obawiają się negatywnych opinii. Jednak badania pokazują, że recenzje mogą się okazać niezwykle przydatne. Oto trzy przykłady obrazujące, jaki wpływ na sukces w branży hotelarskiej mają recenzje pisane przez gości:

1. Recenzje wpływają na liczbę dokonywanych rezerwacji

Badanie przeprowadzone ostatnio przez firmę PhoCusWright1 wykazało, że recenzje mają wpływ na decyzje podejmowane przez podróżnych:

 • 83% respondentów stwierdziło, że recenzje pomagają im wybrać właściwy hotel.
 • 80% ankietowanych przeczytało co najmniej 6–12 recenzji przed podjęciem decyzji o dokonaniu rezerwacji.
 • 53% podróżnych nie dokona rezerwacji w obiekcie, dopóki nie zapozna się z jego recenzjami.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku podróżnych korzystających z usług atrakcji i restauracji:

 • 68% respondentów twierdzi, że recenzje pomagają im poszerzyć wiedzę o atrakcjach.
 • 64% podróżnych czyta recenzje, by znaleźć lepszą restaurację.

Te wyniki pokazują, w jaki sposób recenzje mogą wpływać na przychody wszystkich firm z branży hotelarskiej. Przedsiębiorca, który nie zachęca swoich klientów do zamieszczania opinii i nie udostępnia ich podróżnym, może osiągać gorsze wyniki niż jego konkurenci, którzy tak czynią.

2. Większa liczba recenzji oznacza wyższe oceny

Średnia ocen na podstawie recenzji na stronie TripAdvisor wynosi 4,12 w skali 5-punktowej2.

Badania naukowe pokazały, że oceny wystawiane w recenzjach z czasem są coraz wyższe. Dlaczego? Ponieważ pierwsi goście często mają złe doświadczenia i dają im wyraz w pierwszych recenzjach. Z czasem, gdy obiekt ma więcej recenzji, średnia ocena zaczyna rosnąć. Zdaniem badaczy przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że dodatkowe recenzje pomagają wyznaczyć oczekiwania podróżnych. Po pewnym czasie oceny oscylują wokół średniej, która bardziej odpowiada stanowi faktycznemu3.

Konsekwentne gromadzenie recenzji pozwala uzyskać coraz trafniejszą ocenę obiekt. Jest to istotne zarówno dla Państwa, jak i dla potencjalnych gości. Gdy liczba recenzji wzrasta, maleje wpływ skrajnych ocen. Ponadto dzięki reagowaniu na treść negatywnych recenzji mogą Państwo wprowadzać zmiany w swoim obiekcie i w rezultacie otrzymywać jeszcze lepsze oceny.

3. Recenzje pomagają firmom ewoluować

Peter O’Sullivan, właściciel hotelu sieci Harington w mieście Bath w Anglii, twierdzi, że:

„Może się nam wydawać, że znakomicie się spisujemy, jednak jeżeli goście są innego zdania, nasze starania są bezcelowe, dlatego naprawdę doceniamy wyrażane przez podróżnych opinie… Dzięki nim możemy podnosić poziom świadczonych usług i poprawiać jakość oferowanych produktów… Koncentrowaliśmy się na tym szczególnie w ciągu ostatnich trzech, czterech lat. Odnotowaliśmy także wzrost liczby gości, którzy ponownie rezerwują u nas pokoje”.

W rzeczywistości recenzje to bezpłatny sposób pozwalający sprawdzić, jak radzi sobie nasza firma. Umożliwiają nam określenie naszych mocnych punktów oraz zidentyfikowanie obszarów, które wymagają usprawnień. Ponadto powtarzające się zagadnienia w recenzjach pozwalają określić oczekiwania gości oraz zawierają wskazówki, jak je spełnić.

Jak gromadzić recenzje

Nawet 80% badanych podróżnych twierdzi, że interesują ich najbardziej aktualne recenzje.

Jak więc sprawić, żeby Państwa obiekt otrzymywał więcej recenzji? Strona TripAdvisor oferuje wiele bezpłatnych narzędzi, które mogą okazać się pomocne. Przy użyciu narzędzia Ekspresowa recenzja można łatwo wysyłać zoptymalizowane wiadomości e-mail z prośbą o napisanie recenzji. Korzystanie z niego jest nawet lepsze niż używanie własnego konta pocztowego, ponieważ generuje ono automatyczne przypomnienia i zapewnia dostęp do szczegółowych danych za pośrednictwem pulpitu obiektu, dzięki czemu można śledzić wyniki kampanii.  

Aby móc skorzystać z dodatkowych narzędzi, należy się zalogować w centrum zarządzania i najechać kursorem na menu „Narzędzia marketingowe” u góry strony. Dzięki temu zyskają Państwo dostęp do widżetów, które można umieścić w witrynie firmy, oraz narzędzi promocyjnych, takich jak naklejki strony TripAdvisor czy wizytówki „Napisz recenzję”. 


 • 1. Niezależne badanie przeprowadzone na zlecenie redaktorów strony TripAdvisor przez firmę PhoCusWright w grudniu 2013 roku.
 • 2. Wewnętrzne dane strony TripAdvisor, styczeń 2014 roku
 • 3. „Recenzje hoteli publikowane w Internecie: wzrost liczby recenzji przyczyną poprawienia oceny”. Kwartalnik Cornell Hospitality. Marzec 2013 r.
Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2017

Jak dodawać odpowiedzi kierownictwa na recenzje podróżnych na stronie TripAdvisor

Jak dodawać odpowiedzi kierownictwa na recenzje podróżnych na stronie TripAdvisor

Dlaczego pisanie odpowiedzi kierownictwa jest takie ważne?

Udzielanie odpowiedzi na recenzje świadczy o Państwa zainteresowaniu informacjami zwrotnymi oraz o trosce o zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta i jest dobrze odbierane zarówno przez byłych, jak i potencjalnych gości.

Na które recenzje należy udzielać odpowiedzi?

Przedstawiciele każdego obiektu powinni opracować własną strategię odpowiadania na recenzje. Niektóre firmy publikują odpowiedzi na wszystkie recenzje, a inne skupiają się tylko na tych negatywnych.

Zasadniczo dobrym pomysłem jest odnoszenie się do negatywnych recenzji oraz tych, które zawierają opisy niezgodne ze stanem faktycznym, aby skorygować nieścisłości w nich zawarte. Warto także opisywać działania podjęte w celu wyeliminowania problemów opisanych w recenzji. Należy również dbać o to, aby wśród dziesięciu ostatnich recenzji znalazła się minimum jedna, na którą została opublikowana odpowiedź kierownictwa. W ten sposób podróżni nie będą musieli przeglądać całej historii recenzji, aby natknąć się na Państwa odpowiedź.

W jaki sposób można się dowiedzieć o nowej recenzji obiektu?

Istnieje możliwość włączenia powiadomień poprzez e-mail o nowo publikowanych recenzjach Państwa obiektu. Umożliwi to monitorowanie bieżących recenzji, a także wybranie tych, na które warto udzielić odpowiedzi. Aby zarządzać powiadomieniami poprzez e-mail, należy kliknąć ikonę profilu w prawym górnym rogu strony głównej TripAdvisor, a następnie wybrać opcję „Informacje o koncie”. Następnie należy najechać myszą na opcję „Ustawienia” i kliknąć „Subskrypcje”. W zakładce „Wiadomości e-mail dla właścicieli” należy zaznaczyć opcję „Dokonano subskrypcji” w punkcie „Recenzje i odpowiedzi”.

Do jakiej części strony TripAdvisor należy przejść, aby napisać odpowiedź?

Aby udzielić odpowiedzi na recenzję, należy zarejestrować się w naszym bezpłatnym centrum zarządzania. Zarządzanie obiektem jest możliwe na stronie pl.tripadvisor.com/Owners.

Po zakończeniu rejestracji i weryfikacji można przejść do centrum zarządzania. W tym celu należy kliknąć ikonę profilu w prawym górnym rogu strony i wybrać opcję „Moja firma”, a następnie wykonać kroki opisane poniżej. W przypadku subskrybowania powiadomień o recenzjach poprzez e-mail można także kliknąć łącze „Odpowiedz” umieszczone w wiadomości.

 1. Należy kliknąć kartę „Odpowiadanie na recenzje” pod głównym zdjęciem lub przycisk „Zobacz wszystkie recenzje” u dołu strony.
 2. Następnie należy wybrać recenzję, na którą chcą Państwo odpowiedzieć, poprzez kliknięcie jej na bocznym panelu z lewej strony. Recenzje można filtrować według statusu odpowiedzi, rankingu gwiazdkowego, daty i języka.
 3. W polu tekstowym należy wpisać (lub wkleić) treść odpowiedzi. Liczba znaków nie jest ograniczona, ale warto sformułować odpowiedź w sposób zwięzły — nikt nie jest zainteresowany czytaniem długiego wypracowania!
 4. Należy wpisać nazwę wyświetlaną i wybrać swoje stanowisko.
 5. Następnie należy kliknąć przycisk Prześlij.

Przed napisaniem odpowiedzi należy się zapoznać z naszymi wytycznymi dotyczącymi odpowiedzi kierownictwa. Publikowane są wyłącznie odpowiedzi spełniające wspomniane wytyczne.

Jak powinna brzmieć odpowiedź na pozytywną recenzję?

Warto podziękować recenzentowi za czas, który poświęcił na opisanie swoich wrażeń. Należy unikać używania tej samej formuły do odpowiadania na wszystkie recenzje, ponieważ brzmi to sztampowo i nieszczerze. Warto nawiązać do zawartej w recenzji pozytywnej opinii na temat firmy, aby z jednej strony nadać odpowiedzi osobisty charakter, a z drugiej zwrócić uwagę potencjalnych gości na wspomnianą zaletę.

Jak powinna brzmieć odpowiedź na negatywną recenzję?

Napisanie odpowiedzi na negatywną recenzję to niełatwe, lecz ważne zadanie. 87% podróżnych twierdzi, że przemyślana odpowiedź na negatywną recenzję pozytywnie wpłynęła na postrzeganie przez nich obiektu.1 Oto pięć wskazówek, o których warto pamiętać po otrzymaniu negatywnej recenzji.

 1. Szybka odpowiedź
 2. Natychmiastowa odpowiedź pokazuje potencjalnym gościom, że poważnie podchodzą Państwo do zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta, a do tego umożliwia przedstawienie sytuacji opisanej w recenzji z własnej perspektywy. Dzięki temu goście mogą poznać Państwa wersję wydarzeń tak szybko, jak to możliwe.

 3. Grzeczny i profesjonalny ton wypowiedzi
 4. Pisząc odpowiedź, należy mieć na uwadze fakt, że przeczyta ją nie tylko recenzent, ale również potencjalni goście rozważający wizytę lub dokonanie rezerwacji w Państwa obiekcie. Dlatego jeżeli nie zgadzają się Państwo z opinią recenzenta lub uważają recenzję za krzywdzącą, powinni Państwo przedstawić sytuację ze swojej perspektywy, zachowując uprzejmy i powściągliwy ton wypowiedzi. W odpowiedziach kierownictwa należy unikać agresywnych uwag i postawy obronnej, ponieważ mogą one zniechęcić potencjalnych klientów.

 5. Podziękowania dla recenzenta
 6. Dobrą praktykę stanowi wyrażenie wdzięczności za odwiedzenie obiektu oraz za napisanie recenzji. Warto pokazać, że każda opinia — także negatywna — jest dla Państwa istotna. Jeżeli to możliwe, trzeba także kulturalnie przeprosić za wszelkie niedogodności.

 7. Odniesienie się do konkretnych kwestii
 8. Jeżeli recenzja zawiera szczegółowe zarzuty, należy wyjaśnić, jakie kroki zostały poczynione w celu naprawienia sytuacji. W ten sposób pokażą Państwo potencjalnym gościom, że problem poruszony w recenzji został rozwiązany.

 9. Zwrócenie uwagi na dobre strony
 10. Warto podkreślić pozytywne aspekty wspomniane przez recenzenta. Można także wykorzystać tę sytuację i wspomnieć o powiązanych usługach lub planowanych ulepszeniach, podając je do wiadomości potencjalnych gości.

Potrzebują Państwo dodatkowej pomocy w kwestii odpowiadania na negatywne recenzje? Więcej informacji znajduje się tutaj.

Czy odpowiedź kierownictwa można edytować?

Obecnie nie ma możliwości redagowania opublikowanej odpowiedzi. Aby wprowadzić zmiany, należy usunąć poprzednią odpowiedź, a następnie przesłać poprawioną wersję.

Ile czasu trwa oczekiwane na opublikowanie odpowiedzi kierownictwa?

Po wysłaniu odpowiedzi widoczny obok status zmieni się na „Odpowiedź oczekuje”. Zaakceptowanie odpowiedzi spowoduje zmianę statusu na „Odpowiedź opublikowana”. Większość odpowiedzi kierownictwa jest weryfikowana i publikowana w ciągu kilku dni roboczych. Przetwarzanie odpowiedzi zajmuje więcej czasu w przypadku wątpliwości, czy ich treść jest zgodna z naszymi wytycznymi. W przypadku, gdy odpowiedź nie zostanie zaakceptowana, jej status zmieni się na „Odpowiedź odrzucona”. W takiej sytuacji należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi odpowiedzi kierownictwa i przesłać nową odpowiedź na tę recenzję.

Wskazówki

 • Aby wyświetlić recenzję, na którą się odpowiada, należy kliknąć jej tytuł na stronie „Napisz odpowiedź kierownictwa”. Pozwoli to odświeżyć w pamięci treść recenzji, a także odnieść się do każdego konkretnego zarzutu.
 • Na początku najlepiej przygotować odpowiedź w edytorze tekstu, aby sprawdzić pisownię i wprowadzić ewentualne poprawki, uzyskując tym samym zadowalający efekt końcowy. Po zakończeniu tekst należy skopiować i wkleić do formularza odpowiedzi kierownictwa.
 • Należy pamiętać, że odpowiedzi kierownictwa można znaleźć przy użyciu wyszukiwarek. Jeżeli recenzja zawiera negatywny komentarz, nie należy go powtarzać w odpowiedzi.
 • Istnieje możliwość zamieszczenia adresu e-mail w odpowiedzi, aby uzyskać dodatkowe informacje od gościa lub zachęcić go do kontaktu z obiektem. Należy jednak pamiętać, że opublikowana odpowiedź będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony TripAdvisor.
 • W odpowiedzi menedżera zostanie wyświetlona Państwa nazwa użytkownika, chyba że w profilu widnieje prawdziwe imię i nazwisko użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo podpisywać odpowiedzi imieniem i nazwiskiem, dane te należy przed jej przesłaniem usunąć z profilu. (Uwaga: nazwę wyświetlaną można zmienić tylko raz, a zmiana ta nie będzie dotyczyć wcześniej zamieszczonych odpowiedzi).
 • Recenzje mogące zawierać informacje związane z bezpieczeństwem w Państwa obiekcie zostaną oznaczone jako uwagi dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku otrzymania takiej recenzji zalecamy rozmowę z pracownikami na temat zaistniałej sytuacji i odpowiednią reakcję. Więcej informacji na temat uwag dotyczących bezpieczeństwa znaleźć można tutaj.
 • Warto napisać odpowiedź nawet w przypadku, gdy zgłosili Państwo problem z recenzją. Dzięki temu można opisać sytuację ze swojej perspektywy w oczekiwaniu na zajęcie stanowiska przez stronę TripAdvisor. Jeżeli zapadnie decyzja o usunięciu recenzji, odpowiedź kierownictwa zostanie usunięta wraz z nią.
1. Ankieta „Custom Survey Research Engagement” strony TripAdvisor, 2015 r. Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2019

8 powodów, dla których warto prosić wszystkich gości o napisanie recenzji

8 powodów, dla których warto prosić wszystkich gości o napisanie recenzji W wielu obiektach podczas wymeldowania prosi się gości o napisanie recenzji na stronie TripAdvisor, tak aby inni podróżni mogli się zapoznać z aktualną opinią przed podjęciem decyzji o rezerwacji. Co odróżnia obiekty, które dobrze sobie z tym radzą, od innych? Kogo proszą o recenzję?

Przedstawiciele obiektów, którzy proszą o opinię tylko tych gości, o których wiedzą, że ich pobyt okazał się pełnym sukcesem, nie oddają sobie ani swoim przyszłym gościom przysługi. Pamiętają Państwo złą królową z baśni o Śnieżce?  Każdego dnia pytała swoje magiczne lusterko, „kto jest najpiękniejszy w świecie” i była zadowolona jedynie wtedy, gdy okazywało się, że to ona.  Ostatecznie jej opór przed usłyszeniem prawdy obrócił się przeciwko niej.  Poniżej znajdą Państwo 8 powodów, dla których w Państwa interesie jest proszenie wszystkich gości o napisanie recenzji: 

1. Nie można zakładać, że z góry zna się opinie innych ludzi.

Mogą Państwo sądzić, że gość spędził fantastyczne chwile w Państwa obiekcie lub wręcz przeciwnie, ale nigdy nie wiadomo, co dana osoba napisze w recenzji.  Warto dać się gościom zaskoczyć. 

2. Dzięki wyważonym recenzjom potencjalni goście mają realistyczne oczekiwania.

Obawiają się Państwo, co para, która skomentowała mały rozmiar pokoju, napisze w recenzji?  Jeżeli pokoje są rzeczywiście niewielkie, to nic złego.  Goście, którzy rozważają pobyt w Państwa obiekcie, muszą wiedzieć, czego się spodziewać — dotyczy to również wszystkich wad.  Jeżeli ich oczekiwania będą realistyczne, jest bardziej prawdopodobne, że wyjadą zadowoleni. 

3. Obiekty z samymi pozytywnymi recenzjami są mało wiarygodne.

Nikt nie jest ideałem, a podróżni doskonale o tym wiedzą.  Jeżeli 100% opinii na temat Państwa obiektu jest pozytywnych, może to budzić podejrzenia.  Zróżnicowane opinie zwiększają wiarygodność.

4. Podróżni skupiają się na pozytywnych doświadczeniach. 

Opinia skrajnie negatywna jest tak naprawdę ignorowana.  W przeprowadzonym w 2013 roku przez instytut PhoCusWright badaniu 66% respondentów stwierdziło, że nie zwraca uwagi na radykalne komentarze podczas czytania recenzji. 

5. Warto wziąć odpowiedzialność za sytuację.

Jeżeli zauważyli Państwo, że klient był niezadowolony z pobytu w obiekcie, czy podjęli Państwo jakieś kroki, aby temu zaradzić?  W przypadku zajęcia się tą kwestią istnieje duże prawdopodobieństwo, że gość napisze o tym w recenzji. Jeżeli natomiast podróżny wyraża nieuzasadnione pretensje, mimo że otrzymał zadośćuczynienie, będzie to widać w jego opinii. 

6. Nie można wprowadzić ulepszeń, dopóki nie pozna się opinii wszystkich gości.

Gdy w obiekcie występuje jakiś problem, właściciel powinien o nim wiedzieć.  Nie można usprawnić obiektu, nie znając opinii wszystkich gości. W sytuacji, gdy ocena jest negatywna, można napisać odpowiedź kierownictwa i powiadomić potencjalnych gości o wprowadzanych zmianach. 

7. Należy mieć pewność co do jakości oferowanych usług. 

Zachęcanie wszystkich do napisania recenzji jest sygnałem, że są Państwo pewni jakości oferowanych usług.  Jeżeli tak nie jest, tym bardziej należy postarać się o jak najwięcej opinii, aby się dowiedzieć, co jest do poprawienia. 

8. Uczciwość to najlepsza strategia.

Uczciwość nie polega na gromadzeniu jedynie pozytywnych opinii. TripAdvisor to platforma dla wszystkich podróżnych umożliwiająca im przedstawienie swojego punktu widzenia, a nie tylko tego, który Państwu odpowiada.  Ponadto zabieganie o opinie wszystkich gości to sposób na przestrzeganie naszych wytycznych dotyczących nieprawdziwych recenzji. 

Najważniejsze przesłanie, jakie płynie z tego artykułu, brzmi następująco: hotelarze osiągający sukces czytają wszystkie opinie, a następnie wykorzystują je do promocji swoich obiektów lub do wprowadzania ulepszeń.  Warto prosić każdego gościa o recenzję i akceptować wszystkie opinie. W rezultacie taka postawa przyniesie Państwa firmie korzyść. 

Ostatnia aktualizacja: 22 września 2014

Cyfrowe przedstawienie historii na stronie TripAdvisor

WEBINARIUM NA ŻĄDANIECyfrowe przedstawienie historii na stronie TripAdvisor 

Rozwój Internetu i rozpowszechnienie się urządzeń mobilnych spowodowały cyfrową transformację sposobu promocji firm. Przedstawienie się klientom poprzez cyfrową opowieść pozwala przebić się przez szum reklamowy, zaangażować podróżnych i wzbudzić w nich emocje.

Sally Davey, globalna dyrektor ds. relacji branżowych w firmie TripAdvisor, oraz Dianne Hallock, kierownik ds. content marketingu B2B w firmie TripAdvisor, mówią o psychologicznej mocy cyfrowych opowieści oraz o tym, jak wpływać na decyzje potencjalnych gości przeglądających ogłoszenie. Warto obejrzeć webinarium już teraz, by uzyskać porady dotyczące:

 • Identyfikacji i zrozumienia grup docelowych dzięki ekskluzywnym danym
 • Roli owned, earned i paid media w kształtowaniu cyfrowej opowieści
 • Korzystania z darmowych narzędzi, pakietu Biznes Plus oraz ogłoszeń sponsorowanych w celu prezentacji firmy na stronie TripAdvisor

Zalecamy zarejestrować się już teraz, by obejrzeć webinarium na żądanie (dostępne tylko w języku angielskim)!

Jak pewna hiszpańska sieć hoteli korzysta ze strony TripAdvisor w ramach strategii rebrandingu

Jak pewna hiszpańska sieć hoteli korzysta ze strony TripAdvisor w ramach strategii rebrandingu Ujawniamy, w jaki sposób firma Selenta zwiększyła widoczność hotelu SOFIA w sieci, by przyciągać klientów i budować reputację.

Selenta Group zarządza dziewięcioma obiektami zlokalizowanymi w różnych hiszpańskich miastach. Silvia Sutter, Online Traffic Manager, opowiada o tym, jak dzięki stronie TripAdvisor udało jej się zwiększyć widoczność hotelu SOFIA i przyciągnąć gości.

TripAdvisor jako element strategii rebrandingowej

Rebranding obiektów z grupy Selenta to ogromne przedsięwzięcie, które rozpoczęło się w zeszłym roku po wielu miesiącach przygotowań i planowania. „Przeobraziliśmy swoją markę i całą firmę, a teraz pracujemy nad tym, by nasze hotele postrzegane były jako wysokiej klasy luksusowe obiekty” — mówi Sutter.

Celem jest zwiększenie widoczności i ruchu sieciowego na stronach wszystkich dziewięciu hoteli. „Chcemy rozszerzyć zasięg i dotrzeć do większej liczby podróżnych ze Stanów Zjednoczonych. Do tej pory obsługiwaliśmy przede wszystkim gości z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii” — mówi przedstawicielka firmy.

Na miejsce promocji ponownego otwarcia odnowionego hotelu SOFIA w Barcelonie Sutter wybrała stronę TripAdvisor. „Jest to ważny kanał marketingowy, gdyż ruch pochodzący z tego źródła ma wpływ na nasze ogólne wyniki. Podróżni korzystający ze strony TripAdvisor częściej decydują się zostać naszymi gośćmi. Zaktualizowaliśmy ogłoszenie hotelu SOFIA, dodając nową nazwę, zdjęcia i inne informacje mające na celu nie tylko promocję odnowionego obiektu, ale też rozbudzenie na nowo oczekiwań podróżnych” — mówi.

Większa widoczność dzięki ogłoszeniom sponsorowanym

W celu zwiększenia widoczności hotelu SOFIA na pełnym konkurencji barcelońskim rynku Sutter korzysta z ogłoszeń sponsorowanych. „Postanowiliśmy je wypróbować, by zwiększyć widoczność i świadomość marki. Dzięki ogłoszeniom sponsorowanym nasz obiekt znajduje większa liczba podróżnych szukających hotelu w Barcelonie” — mówi.

Hotel SOFIA jest teraz bardziej widoczny, a jego strona przyciąga więcej ruchu sieciowego. „Osiągnęliśmy świetne wyniki: ogłoszenia sponsorowane sprawdziły się w przypadku hotelu SOFIA tak dobrze, że postanowiliśmy w ten sam sposób zwiększyć widoczność wszystkich dziewięciu obiektów należących do Selenta Group. W przypadku każdego z nich kampania wygenerowała średnio ponad 50 000 wyświetleń w ciągu sześciu tygodni, przy czym trafia ona do wyselekcjonowanej grupy odbiorców” — mówi Sutter.

Uzyskana widoczność procentuje. „Na witrynę hotelu SOFIA trafia więcej odwiedzających, co przekłada się na liczbę gości. Odkąd rozpoczęliśmy kampanię ogłoszeń sponsorowanych, zaobserwowaliśmy wzrost liczby przekierowań rezerwacji hotelu SOFIA” — kontynuuje Sutter.

Kampania wpłynęła też na reputację obiektu w sieci. „Dzięki zwiększonej widoczności hotel SOFIA znalazł się wśród 10% najlepszych obiektów zakwaterowania w Barcelonie. Goście piszą recenzje i wysyłają zdjęcia, co zachęca kolejne osoby do dokonania rezerwacji” — mówi Sutter.

Przedstawicielka firmy planuje korzystać z ogłoszeń sponsorowanych przez cały rok. „Jeśli wyniki będą nadal rosnąć dzięki ogłoszeniom sponsorowanym, zamierzamy w dalszym ciągu korzystać z reklam, przechodząc do kolejnych etapów procesu rebrandingu. Kampania pomogła zmienić wizerunek naszych obiektów, skierować więcej ruchu na nasze witryny oraz zwiększyć liczbę rezerwacji” — mówi.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018

Wskazówki na 2018 rok: Sposoby myślenia podróżnych i jak na nie wpływać

WEBINARIUM NA ŻĄDANIEWskazówki na 2018 rok: Sposoby myślenia podróżnych i jak na nie wpływać  Charlie Ballard (dyrektor Strategic Insights w TripAdvisor) przedstawia wyniki niedawnego badania TripBarometer, ujawniające globalne trendy dotyczące turystyki, nastrojów podróżnych oraz roli, jaką w planowaniu wyjazdu odgrywa TripAdvisor. W webinarium omawiane są badania dotyczące następujących kwestii:

 • Jak podróżni zaczynają planować wyjazd
 • Co kieruje wyborem celu podróży
 • Co wpływa na wybór zakwaterowania
 • Jak podróżni planują wydatki podczas wyjazdu
Sam Thompson (dyrektor ds. marketingu, Europa, Bliski Wschód i Afryka, TripAdvisor) pokazuje ponadto, w jaki sposób właściciele obiektów mogą wykorzystać te informacje, by skutecznie trafić do potencjalnych klientów odwiedzających stronę. Warto obejrzeć webinarium już teraz, by zobaczyć wskazówki i porady dotyczące:
 • Korzystania z darmowych narzędzi marketingowych w Centrum zarządzania na stronie TripAdvisor
 • Wykorzystywania recenzji pisanych przez klientów do budowania swojej reputacji w sieci
 • Odblokowywania ekskluzywnych danych w centrum analiz na stronie TripAdvisor w celu zdobycia wiedzy o swoich klientach
 • Dostosowywania ogłoszenia na stronie TripAdvisor z wykorzystaniem pakietu Biznes Plus, by przejść oczekiwania podróżnych
 • Wykorzystywania ogłoszeń sponsorowanych, by przyciągnąć uwagę wymagających klientów przeglądających stronę TripAdvisor
Wydarzenie na żywo jest już dostępne na życzenie! Aby uzyskać dostęp do nagrania (tylko w języku angielskim), należy się zarejestrować.

W jaki sposób pewna europejska grupa hotelarska wykorzystuje content marketing w celu dotarcia ze swoją ofertą do podróżnych

W jaki sposób pewna europejska grupa hotelarska wykorzystuje content marketing w celu dotarcia ze swoją ofertą do podróżnych Grupa 25hours Hotels zwiększyła swoją widoczność, rozpoznawalność marki i przychody dzięki stronie TripAdvisor. 25hours Hotels jest grupą 13 obiektów rozsianych po Niemczech, Francji oraz innych krajach europejskich. Poniżej przedstawiamy, jak Alexander Schuster, Head of Digital, wpływa na decyzje podróżnych o dokonaniu rezerwacji w obiektach grupy dzięki wykorzystaniu narzędzi strony TripAdvisor i strategii content marketingu.

Skupienie się na content marketingu

Schuster korzysta z content marketingu, by budować relacje między grupą 25hours a jej klientami. „Zamiast opierać swoją strategię wyłącznie na promocjach, zniżkach lub pakietach, skupiamy się na content marketingu. Goście nie przybywają do naszych hoteli tylko dla samego noclegu, a rozmaite treści pozwalają nam powiedzieć na ten temat coś więcej. W naszych hotelach zaprojektowanych tak, by nawiązywały do specyfiki miasta i okolicy, w których się znajdują, goście ci mogą się odprężyć, spędzić miło czas i przeżyć wciągającą przygodę” — mówi Schuster. „Zdjęcia i filmy wzmacniają reputację naszej marki, a blogi każdego z hoteli oferują użytkownikom wartościowe informacje i lokalną wiedzę”.

Docieranie z ofertą do podróżnych na każdym etapie podróży klienta dzięki stronie TripAdvisor

Schuster przedstawia przydatne informacje podróżnym szukającym zakwaterowania na stronie TripAdvisor — czołowym kanale marketingowym. „Różne etapy podróży klienta oferują wiele punktów kontaktu z nim, a my musimy dotrzeć do podróżnych we właściwym czasie i na właściwych kanałach. Tym samym wzmacniamy przekaz treści publikowanych na stronie TripAdvisor, w przeglądarce Google, w mediach społecznościowych i na innych kanałach marketingowych, by przyciągnąć uwagę użytkowników oraz przedstawić im przekonującą i spójną narrację” — mówi Schuster. „Wykorzystuję stronę TripAdvisor w celu zwiększenia naszej widoczności, wyróżnienia marki 25hours oraz uzyskania większej liczby bezpośrednich rezerwacji”.

Schuster uzupełnia swoją strategię content marketingu na stronie TripAdvisor, eksponując zawartość recenzji podróżnych oraz udzielając na nie odpowiedzi. „Podróżni czytają recenzje, a to czyni stronę TripAdvisor ważnym elementem na ścieżce podróży klienta. Odpowiadamy na te recenzje, dzięki czemu nie tylko przedstawiamy nasz punkt widzenia, ale też pokazujemy, że zależy nam na naszych gościach” — mówi Schuster.

Zwiększenie przychodów dzięki pakietowi Biznes Plus

Schuster przyciąga podróżnych, prezentując treści grupy 25hours Hotels oraz optymalizując strony ogłoszeń jej obiektów na TripAdvisor dzięki pakietowi Biznes Plus. „Możemy pozyskać gotowych do dokonania rezerwacji klientów, którzy przeglądają stronę TripAdvisor oraz naszą stronę z ogłoszeniem, w momencie gdy rozważają oferty naszych obiektów oraz ich ceny” — mówi Schuster. „Mamy też możliwość testowania i optymalizacji różnych funkcji pakietu Biznes Plus. Na przykład zamieszczamy zdjęcia tytułowe i ulubione zdjęcia, które najlepiej reprezentują nasze hotele, a następnie sprawdzamy wskaźnik zainteresowania zdjęciami w centrum analiz, aby zobaczyć, jakie rozwiązania sprawdzają się najlepiej w przyciąganiu jeszcze większej liczby podróżnych”.

Schuster wykorzystuje też pakiet Biznes Plus do nawiązywania bezpośredniego kontaktu z podróżnymi. „Dzięki funkcji danych kontaktowych możemy umieścić odpowiednie kanały komunikacyjne — adres naszej witryny, numer telefonu oraz adres e-mail — na stronie TripAdvisor. Dzięki temu możemy przekierować podróżnych do naszej witryny, gdzie umożliwiamy im dokonanie bezpośrednich rezerwacji, co sprawia, że nie tracimy klientów na rzecz internetowych biur podróży. W ten sposób ułatwiamy też skontaktowanie się z nami” — oznajmia Schuster. „Zachęcamy podróżnych do dokonywania bezpośrednich rezerwacji w naszej witrynie poprzez oferty specjalne o płatnej z góry, niższej cenie rezerwacji, z której można skorzystać w naszej witrynie”.

Schuster zwraca uwagę na to, że wszystkie obiekty grupy 25hours mają wykupiony pakiet Biznes Plus, ponieważ umożliwia on rozwój firmy oraz marki 25hours. „Pakiet Biznes Plus jest dla nas korzystny, ponieważ przynosi zwrot kosztów marketingu i powoduje wzrost przychodów we wszystkich naszych obiektach” — dodaje.

Zwiększenie widoczności dzięki ogłoszeniom sponsorowanym

Schuster, chcąc maksymalnie zwiększyć swój zasięg wśród podróżnych oraz ruch sieciowy w witrynie 25hours, postanowił wypróbować ogłoszenia sponsorowane. „Poleganie na wyszukiwarkach, gdzie podróżni mają znaleźć nasze obiekty, nie jest skuteczne. Ogłoszenia sponsorowane pomagają nam zwiększyć widoczność wśród podróżnych, którzy już rozpoczęli podróż klienta, zwłaszcza jeżeli szukają oni ofert w konkretnym mieście, lecz nie wybrali jeszcze określonej marki” — oznajmia Schuster. „Na stronach pięciu obiektów z wykupionymi na próbę ogłoszeniami sponsorowanymi zaobserwowaliśmy wzrost o średnio ponad 100 000 wyświetleń w ciągu dwóch miesięcy — to znaczy, że strony tych obiektów odwiedzono o 100 000 razy więcej, niż gdybyśmy nie wykupili ogłoszeń sponsorowanych”.

Ogłoszenia sponsorowane pomogły też Schusterowi w uzyskaniu większej liczby przekierowań rezerwacji. „Ogłoszenia sponsorowane nie tylko zwiększają widoczność obiektów, ale też przyciągają uwagę potencjalnych klientów, dzięki czemu więcej podróżnych dokonuje rezerwacji w naszych hotelach. Średnio zaobserwowaliśmy 20-procentowy wzrost liczby przekierowań rezerwacji. Zwiększyła się też liczba odwiedzin stron z ogłoszeniami naszych pięciu obiektów na TripAdvisor” — mówi Schuster.

Widząc korzyści z ogłoszeń sponsorowanych, Schuster uznał te reklamy za dobrą inwestycję. „Ogłoszenia sponsorowane to cenne rozwiązanie, gdyż mogę dzięki nim zwiększyć rozpoznawalność marki 25hours w wielu punktach kontaktu z klientem na różnych etapach jego podróży. Każde kliknięcie świadczy o zainteresowaniu podróżnych — jeżeli widzą oni naszą reklamę, z dużym prawdopodobieństwem wrócą później z zamiarem dokonania u nas rezerwacji” — oznajmia Schuster.

...

Historia sukcesu: Jak właściciele tego hotelu w Dżajpurze korzystają ze strony TripAdvisor w swojej strategii inbound marketingu

Historia sukcesu: Jak właściciele tego hotelu w Dżajpurze korzystają ze strony TripAdvisor w swojej strategii inbound marketingu Jak hotel Royal Heritage Haveli przyciąga uwagę podróżnych dzięki ogłoszeniom sponsorowanym i zwiększa liczbę rezerwacji przy pomocy pakietu Biznes Plus. Royal Heritage Haveli to mały hotel butikowy prowadzony przez rodzinę, który przez wiele lat z rzędu zdobywał nagrodę Travellers' Choice w Dżajpurze w Indiach. Poniżej przedstawiamy, jak Shambhavi Singh, dyrektor tego obiektu, wykorzystuje stronę TripAdvisor jako kluczowy element jej strategii inbound marketingu. Wyzwanie: Maksymalne wykorzystanie szczytu sezonu

Singh stara się przekonać jak największą liczbę podróżnych do dokonania rezerwacji podczas szczytu sezonu. „Sezon trwa u nas krótko, więc bardzo ważne jest wykorzystanie go w pełni. Trudno jest zapełnić pokoje poza nim, ponieważ wtedy w Dżajpurze panują wielkie upały” — mówi Singh.

Wiele innych przedstawicieli lokalnych obiektów zakwaterowania stosuje podobną strategię. „Wyróżnienie się na tle konkurencji w Dżajpurze to wyzwanie. Prowadzimy małą firmę i rywalizujemy z dobrze znanymi hotelami o ograniczoną liczbę podróżnych odwiedzających to miasto w szczycie sezonu. W związku z tym potrzebujemy się odróżnić od podobnych do nas obiektów” — kontynuuje.

Rozwiązanie: Wykorzystanie strony TripAdvisor w swojej strategii inbound marketingu „By sprostać temu wyzwaniu, korzystamy ze strategii inbound marketingu w celu zwrócenia uwagi gości, przyciągnięcia ich do obiektu, zachęcenia ich do dokonania rezerwacji i zachwycenia ich naszą ofertą, a strona TripAdvisor to kluczowy element naszych działań” — mówi Singh. „Inbound marketing tworzy świadomość marki wśród podróżnych i buduje zaufanie do naszego obiektu oraz jego wiarygodność”....