Zauważyliśmy, że używasz nieobsługiwanej przeglądarki. Witryna TripAdvisor może nie być wyświetlana poprawnie.Obsługiwane są następujące przeglądarki:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
Wyszukanie ogłoszenia w serwisie TripAdvisor i zarządzanie nim
Firma nie znajduje się w serwisie? Warto dodać ją już teraz
Państwa firma znajduje się już w serwisie TripAdvisor — teraz warto wykorzystać ten największy na świecie serwisu turystyczny. Wystarczy zacząć zarządzać swoim obiektem i uzyskać bezpłatny dostęp do niezwykle skutecznych narzędzi umożliwiających rozwój firmy.
Optymalizacja ogłoszenia
Możliwość aktualizowania opisu firmy, dodawania zdjęć i wyróżniania udogodnień w celu przyciągania uwagi podróżnych
Zarządzanie recenzjami
Generowanie większej liczby opinii dzięki narzędziu Ekspresowa recenzja i możliwość brania udziału w dyskusjach przy użyciu odpowiedzi kierownictwa
Śledzenie skuteczności
Analiza zainteresowania podróżnych w serwisie TripAdvisor i wyniki obiektu na tle firm konkurencyjnych

„Korzystamy z serwisu TripAdvisor od momentu jego powstania. Staramy się wykorzystywać każde dostępne w nim narzędzie, aby maksymalizować korzyści wynikające z rezerwacji online i telefonicznych, a także ze wskaźników skuteczności”.

Kenneth Schmidt | Wiceprezes i dyrektor generalny | Condo Hotels Playa Del Carmen

TripAdvisor to największa na świecie społeczność podróżnych
455 MILIONÓW
odwiedzających miesięcznie*
96 MILIONÓW
członków
600 MILIONÓW
recenzji i opinii
49 WITRYN
w 28 językach
* Źródło: Pliki dziennika strony TripAdvisor, I kwartał 2017 r.