Zauważyliśmy, że używasz nieobsługiwanej przeglądarki. Witryna TripAdvisor może nie być wyświetlana poprawnie.
Obsługiwane są następujące przeglądarki:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Dodaj swoją firmę do serwisu TripAdvisor

Czy korzystasz z całkowicie bezpłatnych ogłoszeń w serwisie TripAdvisor?

 • Informacja dla milionów podróżujących klientów
 • Co miesiąc ponad 260 milionów konsumentów podejmuje decyzje dotyczące podróży, korzystając z serwisu TripAdvisor. Możesz przedstawić swoje produkty i usługi dla osób podróżujących (hotel, pensjonat, atrakcję, wycieczkę, restaurację itp.) milionom kupujących.

 • Zaprezentuj się w najpopularniejszych witrynach turystycznych
 • Umieszczenie ogłoszeń o produktach i usługach w katalogu turystycznym serwisu TripAdvisor umożliwia ich prezentację nie tylko w nagradzanej witrynie www.tripadvisor.com, ale także w innych popularnych witrynach turystycznych.

 • Dostarczanie informacji w najlepszym momencie
 • Dzięki zastosowaniu w serwisie TripAdvisor zaawansowanych technologii wyszukiwania twoja oferta może dotrzeć do konsumentów w momencie, gdy czytają oni informacje na temat lokalizacji, w której znajduje się twój obiekt. Na przykład właściciel hotelu w Bostonie może liczyć na zwiększenie sprzedaży dzięki zamieszczeniu ogłoszenia w serwisie TripAdvisor. Klienci szukający hoteli w Bostonie mogą uzyskać dostęp do informacji o Twoim obiekcie, w tym opisu ze zdjęciem, i zarezerwować pokój!

Wybierz typ firmy

Jeżeli jesteś oficjalnym przedstawicielem obiektu, usługi lub firmy, już dziś utwórz bezpłatne ogłoszenie w serwisie TripAdvisor. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj nasze zasady dotyczące ogłoszeń dostępne poniżej.

Polityka serwisu TripAdvisor dotycząca ogłoszeń
Obiekty zakwaterowania

W naszym serwisie zamieszczamy ogłoszenia obiektów zakwaterowania, w których dostępnych jest kilka pokoi/modułów pod jednym adresem i w których można przyjąć więcej niż jedną grupę gości jednocześnie.

Obiekt zakwaterowania musi mieć oficjalną nazwę oraz adres, a także kierownika przebywającego na co dzień na terenie obiektu.

Aby ogłoszenie zostało zamieszczone w konkretnej kategorii, nasi specjaliści muszą sprawdzić, czy obiekt zakwaterowania:

Spełnia wytyczne serwisu TripAdvisor dotyczące wybranej kategorii, wyszczególnione w tym dokumencie. Oznacza to, że wspomniane usługi muszą być przedstawione na „ stronie obiektu lub w witrynie partnerskiej”, np. na portalu turystycznym albo na stronie firmy umożliwiającej rezerwację.

LUB

Posiada licencję na świadczenie wybranego rodzaju usług wydaną przez lokalny lub rządowy organ ds. turystyki.

Aby obiekt znalazł się w kategorii „Hotele”, musi oferować cztery następujące usługi:

 • Całodobowa recepcja.
 • Codzienne sprzątanie uwzględnione w cenie pokoju.
 • Oddzielna łazienka w każdym module.
 • W przypadku ograniczenia dotyczącego minimalnej długości pobytu okres ten nie może przekraczać 3 dni.

Aby obiekt znalazł się w kategorii „Pensjonaty/zajazdy” musi mieć:

 • Personel obecny na terenie obiektu w ciągu dnia.
 • Codzienne sprzątanie uwzględnione w cenie pokoju.

Aby obiekt znalazł się w kategorii „Kwatery specjalne”, musi mieć:

 • Personel obecny na terenie obiektu w ciągu dnia.
 • Obiekty zakwaterowania, które oferują pokoje współdzielone (na wzór sali sypialnej), są kwalifikowane jako hostele i umieszczane w kategorii „Kwatery specjalne”.

Obiekty wynajmu wakacyjnego” obejmują:

 • Kwatery prywatne, wille lub moduły (apartamenty, mieszkania), które mogą być wynajmowane na wyłączny użytek przez jedną grupę podróżnych.
 • Obiekty zakwaterowania, których domki/moduły znajdują się pod różnymi adresami, nawet jeżeli są własnością jednej firmy lub są przez jedną firmę zarządzane.
 • Obiekty zakwaterowania, w których nie ma personelu obecnego w pełnym wymiarze godzin w miejscu zakwaterowania gości.
 • Więcej informacji o dodawaniu ogłoszenia obiektu wynajmu wakacyjnego do serwisu TripAdvisor.
Atrakcje

Stale przedstawiamy turystom interesujące miejsca. Zamieszczamy ogłoszenia dotyczące wynajmu sprzętu sportowego, na przykład rowerów, desek surfingowych i skuterów. Nie zamieszczamy ogłoszeń dotyczących wynajmu samochodów, wynajmu sprzętu elektronicznego (na przykład telefonów komórkowych, tabletów i nawigacji GPS) lub innego wyposażenia (na przykład wózków dziecięcych, parasoli plażowych i aparatów fotograficznych).

Atrakcja musi mieć oficjalną nazwę, adres i ogólnodostępny numer telefonu. Musi być otwarta regularnie w określonych dniach i godzinach. Ustalone godziny otwarcia lub dostępności muszą być opublikowane w oficjalnej witrynie internetowej albo wydrukowane na broszurze.

Jeżeli atrakcja nie jest dostępna w konkretnym miejscu (jest to, np. wycieczka bądź rejs), ustalone godziny i miejsce odjazdu, a także cel (jeżeli dotyczy) muszą być podane w witrynie internetowej lub na broszurze. Zamieszczamy ogłoszenia firm oferujących jednodniowe wycieczki i rejsy.

Ogłoszenia firm oferujących wycieczki indywidualne mogą zostać zamieszczone w naszym serwisie, jeżeli:

 • Firma oferuje wycieczki jednodniowe (bez noclegu) lub kilkudniowe.
 • Firma posiada licencję bądź autoryzację lokalnego urzędu miasta lub urzędu ds. turystyki.
 • Firma ma własną witrynę internetową.
 • W nazwie ogłoszenia pojawia się informacja o tym, że wycieczki są przeznaczone dla klientów indywidualnych.
Restauracje

Zamieszczamy ogłoszenia restauracji, które są ogólnie dostępne. W przypadku sieci restauracji każdy lokal jest traktowany oddzielnie.

Funkcje ogłoszeń w serwisie TripAdvisor
Funkcja
Szczegółowe informacje
Miejsce dodania ogłoszenia
Dodane w okolicy obiektu.
Recenzje użytkowników
Internauci odwiedzający serwis TripAdvisor mogą pisać recenzje dotyczące ogłoszenia, jednak nie gwarantujemy, że zostaną one opublikowane.
Zdjęcia
Podczas wypełniania formularza istnieje możliwość dołączenia do ogłoszenia zdjęcia obiektu (wyłącznie w formacie .jpg, .gif lub .png). Maksymalny rozmiar każdego zdjęcia wynosi 5 MB.
Opis
Do ogłoszenia można dołączyć samodzielnie sporządzony opis. Ograniczenia: maksymalnie 500 znaków niepisanych wersalikami, bez elementów języka HTML, numerów telefonów, adresów witryn i poczty e-mail.
Załączone informacje o obiekcie i dane kontaktowe
Obiekty zakwaterowania:
Nazwa obiektu zakwaterowania, adres, cena minimalna, cena maksymalna, minimalna długość pobytu, liczba pokoi i rodzaj obiektu (hotel, motel, pensjonat), a także udogodnienia. Dane kontaktowe (telefon, e-mail, witryna internetowa) można dodać do ogłoszenia biznesowego — więcej informacji znajduje się w witrynie TripAdvisor for Business.
Atrakcje:
Nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail i witryna internetowa.
Restauracje:
Nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail i witryna internetowa. Dodatkowe informacje obejmują rodzaj serwowanej kuchni, okoliczne obiekty, średnią cenę posiłku, godziny otwarcia i cechy charakterystyczne.

TripAdvisor zastrzega sobie prawo do zmiany zasad w dowolnym momencie oraz do odrzucenia lub usunięcia ogłoszenia z dowolnej przyczyny.