Skrócony przewodnik: Automatyczna wersja narzędzia Ekspresowa recenzja

Automatyczna wersja narzędzia Ekspresowa recenzja pozwala w ramach współpracy z firmą świadczącą usługi komunikacyjne z certyfikatem serwisu TripAdvisor w niezwykle prosty sposób zachęcać gości do pisania recenzji. Niniejszy przewodniki pozwoli Państwu zacząć korzystać z tego narzędzia.

Ekspresowa recenzja to bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzie strony TripAdvisor, dzięki któremu można wysyłać wiadomości e-mail do dotychczasowych gości z prośbą o napisanie recenzji. Przeciętny użytkownik tego narzędzia odnotowuje wzrost liczby recenzji swojego obiektu publikowanych na stronie TripAdvisor o 33%1. Hotelarze współpracujący z firmami komunikacyjnymi z certyfikatem strony TripAdvisor — takimi jak internetowy system rezerwacji internetowej lub system zarządzania obiektem — mogą dodatkowo ułatwić sobie proces gromadzenia recenzji, korzystając z automatycznej wersji narzędzia Ekspresowa recenzja.

Jak działa automatyczna wersja narzędzia Ekspresowa recenzja? Po wymeldowaniu się gości ich adresy e-mail są automatycznie udostępniane stronie TripAdvisor przez firmę świadcząca Państwu usługi komunikacyjne. Z kolei strona TripAdvisor w ciągu 72 godzin wysyła do tych gości spersonalizowane wiadomości e-mail za pośrednictwem narzędzia Ekspresowa recenzja. Co w tym wszystkim jest najlepsze? Automatyczne narzędzie Ekspresowa recenzja, tak jak jego manualna wersja, jest bezpłatne.

Są Państwo gotowi do konfiguracji kampanii w automatycznej wersji narzędzia Ekspresowa recenzja? Wystarczy wykonać trzy proste kroki:

1. Przejście do narzędzia Ekspresowa recenzja

Należy przejść do strony pl.tripadvisor.com/ReviewExpress i wpisać nazwę swojego obiektu, a następnie wybrać ją z okna dialogowego. Jeżeli nie są Państwo zalogowani na stronie TripAdvisor, pojawi się okno informujące o potrzebie zalogowania lub rejestracji. Narzędzie Ekspresowa recenzja jest bezpłatne, aby jednak móc z niego korzystać, należy zarejestrować swój obiekt na stronie TripAdvisor. 

2. Aktywowanie automatycznej wersji narzędzia Ekspresowa recenzja

Na stronie głównej narzędzia Ekspresowa recenzja trzeba kliknąć przycisk w polu „Automatyczne działanie”. (Jeżeli brak tego pola, prosimy o zapoznanie się z informacjami w poniższej sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów). Należy sprawdzić informacje dotyczące firmy komunikacyjnej, a także zasady korzystania z narzędzia, pamiętając o zaznaczeniu pola wyboru przy każdym z nich. Następnie należy potwierdzić adres w polu „Od” wykorzystywany na potrzeby kampanii e-mailowych i przesłać formularz. Gratulujemy! Od tej pory firma świadcząca Państwu usługi komunikacyjne może zacząć udostępniać dane niezbędne do wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem automatycznej wersji narzędzia Ekspresowa recenzja do gości, którzy wymeldowali się z obiektu.

3. Konfiguracja domyślnej wiadomości

W narzędziu Ekspresowa recenzja można ustawić domyślny szablon wiadomości dla każdej z ponad 20 wersji językowych. Taka wiadomość zostaje następnie automatycznie wysłana na adresy e-mail udostępnione przez firmę świadczącą usługi komunikacyjne. Jeżeli nie skonfigurowali Państwo domyślnej wiadomości, zostanie wysłany standardowy szablon strony TripAdvisor. Aby skonfigurować domyślną wiadomość e-mail, która będzie automatycznie wysyłana za pośrednictwem narzędzia Ekspresowa recenzja, należy przejść na kartę „Utwórz wiadomość”. Domyślna wiadomość pojawi się automatycznie, a obok jej nazwy widoczna będzie gwiazdka. Łącza „Edytuj” umożliwiają wprowadzenie dowolnych zmian w szablonie, który trzeba następnie zapisać. Przypominamy o kliknięciu pola „Wybierz tę wiadomość jako domyślną w tym [języku]”. Dzięki temu będzie ona automatycznie wysyłana przy użyciu narzędzia Ekspresowa recenzja. Jeżeli regularnie goszczą Państwo u siebie podróżnych mówiących w innych językach, warto się zastanowić nad możliwością przygotowania domyślnych wiadomości również w innych wersjach językowych. Udostępniane stronie TripAdvisor adresy e-mail gości zawierają również informacje dotyczące ich preferencji językowych, dzięki czemu otrzymują oni wiadomości e-mail w wybranym przez siebie języku.

To już wszystko! Konfiguracja dobiegła końca!

Wiadomości e-mail zostaną automatycznie rozesłane przy użyciu narzędzia Ekspresowa recenzja po dostarczeniu przez firmę komunikacyjną adresów e-mail gości, którzy wymeldowali się z obiektu. Domyślne wiadomości e-mail można edytować, a status firmy komunikacyjnej jest dostępny na karcie „Ustawienia”. Wyniki każdej kampanii — automatycznej i manualnej — realizowanej za pośrednictwem tego narzędzia można jak zwykle śledzić na karcie Pulpit nawigacyjny. Warto je wykorzystać w celu wprowadzenia zmian w treści domyślnej wiadomości, co pozwoli zwiększyć liczbę otrzymanych odpowiedzi.

WSKAZÓWKA: wiadomości e-mail mogą być wysyłane za pośrednictwem automatycznej wersji narzędzia Ekspresowa recenzja wyłącznie do odbiorców, których adresy są przechowywane przez firmy świadczące usługi komunikacyjne. Aby wysłać wiadomości do pozostałych gości, należy ręcznie dodać ich adresy e-mail do narzędzia Ekspresowa recenzja.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli Państwa obiekt nie może korzystać z automatycznej wersji narzędzia Ekspresowa recenzja, być może Państwa firma komunikacyjna nie ma wymaganego certyfikatu. Aby móc z niej skorzystać, należy się skontaktować z tą firmą.

Więcej informacji na temat automatycznej wersji narzędzia Ekspresowa recenzja można uzyskać tutaj.


  • 1. Dane strony TripAdvisor, styczeń 2014 r.

Automatyczne pozyskiwanie nowych recenzji…

Automatyczne pozyskiwanie nowych recenzji…

Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2014

Pin It on Pinterest

Share This