Jak edytować dane kontaktowe na stronie TripAdvisor

Gdy już podróżni znajdą Państwa restaurację na stronie TripAdvisor, ważne jest, by mogli łatwo do Państwa zadzwonić lub odwiedzić Państwa witrynę w celu dokonania rezerwacji. Oto jak upewnić się, że w ogłoszeniu widoczne są aktualny numer telefonu oraz łącze do witryny.

Dodawanie łącza do witryny i numeru telefonu do ogłoszenia na stronie TripAdvisor

Właściciele restauracji mogą bezpłatnie publikować i edytować swoje dane kontaktowe na stronie TripAdvisor. Aby zaktualizować dane, należy:

  1. Przejść do strony pl.tripadvisor.com/owners. W celu aktualizacji danych kontaktowych należy w pierwszej kolejności zacząć zarządzać ogłoszeniem, o ile jeszcze tego Państwo nie zrobili. Można to bezpłatnie i w prosty sposób zrobić tutaj.
  2. Należy zalogować się do centrum zarządzania. W zakładce „Zarządzaj ogłoszeniem” należy wybrać opcję „Nazwa i opis”.
  3. W tym miejscu można zaktualizować dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres witryny i e-mail.
  4. Po zakończeniu edycji należy kliknąć pomarańczowy przycisk „Wyślij” w dolnej części strony. Zmiany zazwyczaj publikowane są na stronie w ciągu 24 godzin, jednak niekiedy może to potrwać nieco dłużej.

Dane kontaktowe widoczne będą dla potencjalnych klientów u samej góry ogłoszenia, tuż przy nazwie i adresie obiektu oraz godzinach otwarcia. Liczbę kliknięć łącza do witryny lub telefonów od użytkowników strony TripAdvisor mogą Państwo śledzić przy użyciu pulpitu wyników.

Chcą Państwo zaktualizować resztę szczegółów ogłoszenia? Oto nasz kompletny przewodnik.

Aktualizacja danych kontaktowych

P.S. Jeśli zarządzają Państwo hotelem, informacje na temat aktualizacji ogłoszenia znajdą Państwo tutaj.

Aktualizacja danych kontaktowych

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2019

Pin It on Pinterest

Share This