Jak zmienić oferowane posiłki na stronie TripAdvisor

Warto dopilnować, by potencjalni klienci szukający miejsca na następny posiłek znajdowali Państwa restaurację. Oto jak upewnić się, że w Państwa ogłoszeniu na stronie TripAdvisor znajdują się aktualne informacje na temat oferowanych posiłków — bez względu na to, czy chodzi o śniadanie, brunch, lunch czy obiad.

Aktualizacja oferowanych posiłków jest prosta i bezpłatna

Użytkownicy strony TripAdvisor mogą szukać lokali oferujących nie tylko tradycyjne posiłki, takie jak lunch czy obiad, ale też śniadanie, brunch, drinki czy obsługę późnym wieczorem. Warto ułatwić potencjalnym gościom znalezienie Państwa obiektu poprzez umieszczenie w ogłoszeniu informacji o wszystkich serwowanych posiłkach.

Aby zaktualizować serwowane posiłki, należy:

  1. Jeśli nie zaczęli Państwo jeszcze zarządzać swoim ogłoszeniem, należy to zrobić tutaj — to proste i nic nie kosztuje.
  2. Po przejęciu ogłoszenia należy się zalogować do centrum zarządzania i wybrać pozycję „Kuchnie i udogodnienia” w zakładce „Zarządzaj ogłoszeniem”.
  3. Następnie należy przewinąć stronę w dół aż do pytania „Jakie posiłki oferuje ta restauracja?”.
  4. W tej sekcji należy zaznaczyć pola wskazujące na rodzaje serwowanych w lokalu posiłków.
  5. Aby zapisać zmiany, należy kliknąć pomarańczowy przycisk „Wyślij” u dołu strony.

Potencjalni klienci widzą, jakie posiłki Państwo serwują:

  • w wynikach wyszukiwania, kiedy szukają restauracji takich jak Państwa;
  • w wynikach wyszukiwania, kiedy szukają konkretnych posiłków, np. brunchu;
  • pod hasłem „Posiłki” w sekcji „Szczegóły” w Państwa ogłoszeniu.

Chcą Państwo zaktualizować pozostałe szczegóły ogłoszenia? Oto nasz kompletny przewodnik.

Zaktualizuj oferowane posiłki

Zaktualizuj oferowane posiłki

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2019

Pin It on Pinterest

Share This