Bezpieczeństwo podróżnych na stronie TripAdvisor: Co właściciele obiektów powinni wiedzieć

Dla firmy TripAdvisor ważne jest, by bezpieczeństwo podróżnych było integralną częścią procesu pozyskiwania inspiracji oraz wyszukiwania i rezerwacji obiektu. Oto co właściciele powinni wiedzieć na temat naszych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa i ich wpływu na ogłoszenia na stronie TripAdvisor.

Jak wiedzą wszyscy właściciele firm turystycznych, bezpieczeństwo jest w tej branży niezwykle ważne. Zapewnienie podróżnym cennych i terminowych informacji dotyczących bezpieczeństwa sprawia, że są oni bardziej skłonni odkrywać świat, co leży w długofalowym interesie przedstawicieli branży.

Podobnie jak wielu z Państwa, firma TripAdvisor od lat pracuje nad tą kwestią, ale wiemy, że możemy zrobić więcej. W związku z tym podwajamy nasze wysiłki, aby pomóc podróżnym odnajdować i udostępniać informacje na temat bezpieczeństwa na każdym etapie podróży poprzez stopniowe wprowadzanie na stronie nowych funkcji i zasad dotyczących bezpieczeństwa.

Pierwszą z tych funkcji jest nowy „filtr recenzji dotyczących bezpieczeństwa”, który pozwoli podróżnym wyszukiwać na stronie ogłoszenia obiektu recenzje wspominające o incydentach związanych z bezpieczeństwem. Drugą z nich jest powiadomienie, które zostanie umieszczone w recenzjach dotyczących bezpieczeństwa, aby ułatwić podróżnym dostrzeżenie ich wśród innych recenzji.

Większość właścicieli firm nie zobaczy na swojej stronie recenzji dotyczących bezpieczeństwa, ponieważ recenzje poruszające ekstremalne zagrożenie bezpieczeństwa są rzadkie. Na przykład w zeszłym roku wśród dziesiątek milionów recenzji i opinii opublikowanych na stronie TripAdvisor znalazło się około 1000 recenzji dotyczących napaści seksualnej lub rażących nadużyć na tle seksualnym. Chociaż jest to stosunkowo niewielka liczba, są to kluczowe informacje dla podróżnych, którzy chcą być bezpieczni podczas pobytu.

Firmy z całego świata znają swoje lokalne regiony, dzielnice i obiekty lepiej niż ktokolwiek inny, co pozwala im najlepiej pomagać podróżnym w celu zapewnienia im pozytywnego i bezpiecznego doświadczenia. Mamy nadzieję, że firmy takie jak Państwa wraz z resztą branży turystycznej będą nadal współpracować z nami w ramach wspólnych wysiłków zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwu podróżnych większego priorytetu w turystyce.

Oto, co właściciele firm powinni wiedzieć na temat sposobów udostępniania i podkreślania kluczowych informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa na stronie TripAdvisor.

Filtr recenzji dotyczących bezpieczeństwa

Filtr recenzji dotyczących bezpieczeństwa pozwala podróżnym łatwo znaleźć takie recenzje w każdym ogłoszeniu, w którym zostały one zamieszczone. Filtr bezpieczeństwa jest wyświetlany w sekcji „Recenzje” w odpowiednich ogłoszeniach obiektów zakwaterowania, restauracji i atrakcji na stronie TripAdvisor. Jeszcze w tym roku zostanie wprowadzony w ogłoszeniach dotyczących linii lotniczych, obiektów wynajmu i rejsów. Recenzje te będą dostępne na całym świecie, na wszystkich regionalnych stronach TripAdvisor i we wszystkich 28 językach.

Wraz z wprowadzeniem tej funkcji sprawdziliśmy wszystkie aktualnie dostępne na stronie recenzje z ostatniego roku (2018) i oznaczyliśmy te, które wspominają o przypadkach napaści na tle seksualnym lub rażącego nadużycia na tle seksualnym ze strony pracownika.

Będziemy oznaczać wszelkie nowo publikowane na stronie recenzje opisujące przypadki napaści na tle seksualnym, napaści fizycznej, odurzenia i śmierci, a w ciągu najbliższych kilku miesięcy oznaczymy również recenzje w tych kategoriach nadesłane w ciągu ostatniego roku.

Recenzje dotyczące incydentów związanych z bezpieczeństwem będą również zawierały „uwagę dotyczącą bezpieczeństwa”. Będzie ona widoczna u góry każdej recenzji zawierającej informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby ułatwić podróżnym dostrzeżenie ich wśród innych recenzji. Powiadomienie o bezpieczeństwie będzie widoczne w tych recenzjach tak długo, jak recenzja będzie dostępna na stronie.

Filtr bezpieczeństwa zostanie wyświetlony tylko w ogłoszeniach firm posiadających recenzje zawierające informacje dotyczące bezpieczeństwa. W ogłoszeniach firm, które nie mają takich recenzji, filtr ten nie będzie widoczny, ponieważ zastosowanie go nie poskutkowałoby wyświetleniem żadnych recenzji.

Kryteria recenzji dotyczącej bezpieczeństwa

Recenzje zawierające informacje dotyczące bezpieczeństwa i incydentów związanych z napaścią seksualną, rażącymi nadużyciami na tle seksualnym ze strony członka personelu, napaścią fizyczną, odurzeniem i śmiercią zostaną oznaczone jako recenzje dotyczące bezpieczeństwa.

Pomimo obecności tych i innych negatywnych recenzji na stronie należy pamiętać, że to niewielki procent wszystkich recenzji. W 2018 r.:

  • Średnia ocena na stronie TripAdvisor wynosiła 4,22
  • Ponad osiem na dziesięć recenzji na stronie TripAdvisor (81%) zawierało ocenę 4 lub 5
  • Tylko 5,7% recenzji na stronie TripAdvisor zawierało ocenę 1 (Okropne)

Odpowiadanie na zarzuty dotyczące incydentów związanych z bezpieczeństwem

Zachęcamy właścicieli do przeczytania recenzji i porozmawiania z personelem w celu poznania sytuacji. Następnie należy napisać stosowną odpowiedź przy użyciu funkcji Odpowiedź kierownictwa na stronie TripAdvisor. W tym celu należy dokonać bezpłatnej rejestracji jako właściciel obiektu na stronie pl.tripadvisor.com/Owners. Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo dostęp do centrum zarządzania i mogą Państwo natychmiast zacząć odpowiadać na recenzje.

Zachęcamy właścicieli do udzielania odpowiedzi w sposób przemyślany i zgodny z rzeczywistością, a także dostosowania odpowiedzi nie tylko do konkretnego recenzenta, ale również do większej społeczności TripAdvisor i przyszłych gości. Przemyślana odpowiedź na recenzję pokazuje przyszłym klientom, że zależy Państwu na nich — zostanie to docenione. Wiemy, że podróżni chcą wybrać firmę, w której będą czuli się bezpiecznie, a jeden zły incydent nie oznacza, że każdy klient będzie miał takie same wrażenia. Mogą Państwo pomóc podróżnym podjąć decyzję o odwiedzeniu Państwa obiektu poprzez opisanie działań podjętych w odpowiedzi na sytuację, w której klient poczuł się niebezpiecznie i pokazanie światu, że zagrożenie spotkało się z odpowiednią reakcją.

Zgłaszanie nieprawidłowo sklasyfikowanych lub podejrzanych recenzji

Jeżeli uważają Państwo, że recenzja została nieprawidłowo sklasyfikowana jako dotycząca problemu z bezpieczeństwem, należy skorzystać z przycisku „Zgłaszanie problemu” na stronie lub aplikacji. Przy przesyłaniu wniosku prosimy o podanie jak największej liczby dodatkowych dowodów i szczegółów, które mogą pomóc w tym procesie. Recenzje te zostaną ponownie ocenione przez zespół moderatorów strony TripAdvisor. W ciągu 24 godzin można spodziewać się wiadomości e-mail z wynikami dochodzenia w sprawie spornych recenzji.

Jeśli zespół moderatorów uzna recenzję za zgodną z naszymi wytycznymi, pozostanie ona na stronie, podobnie jak filtr recenzji dotyczących bezpieczeństwa. Nawet jeżeli firma dowiedzie, że zajęła się tą sytuacją (np. poprzez zwolnienie pracownika, który dopuścił się naruszenia), recenzja pozostanie na stronie, ponieważ nadal spełnia nasze wytyczne. W takiej sytuacji zachęcamy firmy do publicznego odniesienia się do wszelkich zarzutów za pośrednictwem odpowiedzi kierownictwa.

Jeżeli korzystają Państwo z usług menadżera konta, informujemy, że nie będzie on w stanie zgłaszać do Państwa pojawiających się wątpliwości ani problemów. Bardzo poważnie traktujemy oszustwa dotyczące recenzji i bezpieczeństwo podróżnych, dlatego stosunki handlowe są całkowicie niezależne od tych problemów.

Respond to Reviews

Respond to Reviews

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2017

Pin It on Pinterest