Jak restauratorzy mogą wykorzystać swój pulpit wyników

Nieważne co się inwestuje w rozwój firmy — czas, pieniądze czy obie te rzeczy — ważne jest, by wiedzieć, czy ta inwestycja przynosi korzyści. W tym omówieniu przedstawiamy sposoby na to, jak mierzyć swój sukces na stronie TripAdvisor.

Po rozpoczęciu zarządzania stroną z ogłoszeniem obiektu na TripAdvisor warto uzyskać informacje na temat skuteczności Państwa ogłoszenia w kilku miejscach, w tym na stronie głównej centrum zarządzania, na pulpicie wyników oraz pulpicie reklam. Dzisiaj szczegółowo wyjaśnimy, jak odczytywać informacje na pulpicie wyników oraz dlaczego znajdujące się tam analizy są ważne dla Państwa firmy.

Po zalogowaniu się należy przejść do pulpitu, wybierając pozycję „Pulpit wyników” w zakładce „Wyniki”.

Podsumowanie obiektu

U góry strony widać podsumowanie statusu Państwa restauracji na stronie TripAdvisor. Zawiera ono następujące pozycje:

 • Ocena na stronie TripAdvisor: To uzyskana przez Państwa ocena w rankingu gwiazdkowym w skali 5-punktowej. Jest ona obliczana na podstawie średniej wszystkich ocen restauracji zawartych w recenzjach klientów na stronie TripAdvisor.
 • Ranking na stronie TripAdvisor: Analiza ta pokazuje obecną pozycję obiektu w rankingu popularności w Państwa lokalizacji. Aby poznać bardziej szczegółowe informacje na temat czynników wpływających na miejsce w rankingu, należy kliknąć tutaj.
 • Całkowita liczba zdjęć: Wskaźnik pokazuje, ile zdjęć znajduje się na stronie z Państwa ogłoszeniem, a w tym, jaki procent z tej puli stanowią zdjęcia kierownictwa.
 • Całkowita liczba recenzji: W tym miejscu można sprawdzić, ile recenzji otrzymała Państwa restauracja, a także na ile z tych recenzji udzielono odpowiedzi kierownictwa.

Osoby przeglądające stronę obiektu

Ten wykres z kolei zawiera podsumowanie natężenia ruchu sieciowego na stronie z Państwa ogłoszeniem w każdym miesiącu. Technicznie rzecz biorąc, jest to zestawienie unikalnych odwiedzin strony. Oznacza to, że każdy punkt danych odpowiada jednej osobie, która odwiedziła ogłoszenie. Można zmienić wyświetlany na wykresie okres czasu, klikając niebieski przycisk w prawym górnym rogu sekcji.

Na niebiesko przedstawiono ruch sieciowy wygenerowany przez użytkowników korzystających z urządzeń przenośnych, a na zielono — z komputerów stacjonarnych. Ta analiza mówi wiele o typie osoby, która szuka Państwa restauracji. Jeśli na przykład otrzymują Państwo sporo wyświetleń od użytkowników na urządzeniach przenośnych, jest bardzo prawdopodobne, że więcej klientów decyduje się odwiedzić restaurację spontanicznie, będąc w jej pobliżu. To również dobry wskaźnik rodzaju ruchu sieciowego, jaki Państwo zdobędą w swojej witrynie. Jeżeli wiele osób odwiedzających Państwa stronę na TripAdvisor korzysta przy tym z urządzeń przenośnych, warto się upewnić, że również witryna obiektu jest zoptymalizowana pod ich kątem, aby ułatwić użytkownikom jej przeglądanie i dokonanie rezerwacji w lokalu.

Większy ruch na stronie z ogłoszeniem na TripAdvisor może oznaczać więcej telefonów, przekierowań do Państwa witryny oraz rezerwacji. Jednym ze sposobów na zwiększenie natężenia ruchu sieciowego na stronie są reklamy na TripAdvisor. Więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj.

Strona wyników obiektu

Sekcja ta, znajdująca się pod pozycją Odwiedzający stronę, w szczegółowy sposób przedstawia kluczowe wskaźniki związane z Państwa stroną. Podobnie jak w przypadku pozycji Odwiedzający stronę można tu skorzystać z niebieskiego przycisku w prawym górnym rogu, aby wybrać inny okres czasu dla każdego ze wskaźników.

Ta sekcja przedstawia następujące analizy:

 • Odwiedzający stronę: To całkowita liczba wyświetleń strony z ogłoszeniem Państwa restauracji otrzymanych w danym okresie czasu. Wskaźnik ten jest taki sam jak w powyższej sekcji „Osoby przeglądające stronę obiektu”, ale przedstawiony został pod postacią wartości liczbowej.
 • Liczba wyświetleń w wynikach wyszukiwania na stronie TripAdvisor:Ten wskaźnik jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów pakietu TripAdvisor premium. Często klienci wykorzystują stronę TripAdvisor, by znaleźć określony typ restauracji w ich pobliżu. Analiza przedstawia, ile razy Państwa lokal pojawił się w takich wynikach wyszukiwania w danym okresie czasu.
 • Liczba zapisań: Jeśli restauracja wpadnie danemu klientowi w oko, może on zapisać jej stronę, by później móc łatwo do niej wrócić. Wskaźnik informuje o całkowitej liczbie klientów, którzy zapisali stronę z ogłoszeniem Państwa restauracji w danym okresie czasu.

Pozycje na Państwa pulpicie są oznaczone kolorami tak, by łatwo było zobaczyć, które wskaźniki wymagają uwagi. Jeśli liczba wyświetla się na zielono, oznacza to, że wskaźnik się poprawił w porównaniu z poprzednim okresem czasu. Jeśli jednak liczba wyświetla się na pomarańczowo, oznacza to, że wskaźnik się obniżył w porównaniu z poprzednim okresem czasu. Dzięki temu wyraźnie widać, które obszary wymagają Państwa uwagi i wysiłku w celu poprawy wyników.

Wyniki recenzji

Ta sekcja przedstawia podsumowanie wyników recenzji na Państwa stronie. Tutaj można śledzić:

 • Nowe recenzje:Wskaźnik przedstawia liczbę nowych recenzji otrzymanych w danym okresie czasu. W tekście znajdującym się pod wskaźnikiem można sprawdzić, na ile z nich udzielili Państwo odpowiedzi kierownictwa.
 • Wyświetlenia ulubionej recenzji:To liczba użytkowników, którzy wyświetlili ulubioną recenzję na Państwa stronie. Funkcja ulubionej recenzji — dostępna wyłącznie dla subskrybentów pakietu TripAdvisor premium — pozwala wybrać opinię, która zostanie wyróżniona pod sekcją Recenzje.

Analizy te pokazują, ile mają Państwo recenzji, ale równie ważne jest, by szczegółowo zapoznać się z ich treścią. Warto traktować recenzje nie tylko jako źródło bieżących opinii na temat firmy, ale też kluczowe narzędzie marketingowe. W niedawno przeprowadzonej ankiecie średnio 90% respondentów stwierdziło, że mają takie same wrażenia po odwiedzeniu lokalu, jakie przedstawiono w opiniach na stronie TripAdvisor, co czyni z nich internetową wersję marketingu szeptanego.

W związku z tym, że recenzje są tak istotne dla potencjalnych klientów, ważne jest, by udzielać na nie odpowiedzi kierownictwa. To bezpośrednio wpływa na sposób postrzegania danej restauracji przez potencjalnych klientów. W tej samej ankiecie aż 94% badanych na niektórych rynkach stwierdziło, że przeczytało odpowiedź kierownictwa na recenzję na TripAdvisor, a przy okazji większość respondentów uznała ją za przydatną i zdecydowała się wypróbować daną restaurację. Nie wiedzą Państwo, od czego zacząć? Zachęcamy do przeczytania naszych wskazówek znajdujących się tutaj.

Zdjęcia

W tej sekcji znajdują się wskaźniki dotyczące zdjęć. Można tu znaleźć następujące pozycje:

  Zdjęcia przesłane przez gości:Ten wskaźnik pokazuje liczbę nowych zdjęć opublikowanych przez klientów na stronie z ogłoszeniem na TripAdvisor we wskazanym okresie czasu, a także całkowitą liczbę zdjęć przesłanych przez klientów.
 • Liczba osób przeglądających zdjęcia: Analiza wskazuje, ile klientów oglądało zdjęcia Państwa obiektu w danym okresie czasu.

Zdjęcia opublikowane przez klientów mogą pomóc w rozwoju firmy, ale zdjęcia kierownictwa są równie ważne. Strony firm z co najmniej jednym zdjęciem kierownictwa cieszą się o 44% większym zainteresowaniem, a na tych z ponad dziesięcioma zdjęciami można zaobserwować prawie o 96% większą aktywność użytkowników niż na pozostałych. Jeżeli nie przesłali jeszcze Państwo własnego zdjęcia kierownictwa, można to zrobić, wybierając pozycję „Zdjęcia” w zakładce „Zarządzaj ogłoszeniem” w centrum zarządzania.

Inne obiekty oglądane przez odwiedzających

Ta sekcja jest wreszcie Państwa źródłem informacji o konkurencji. W tym miejscu można sprawdzić, które ze stron pobliskich restauracji odwiedziły osoby przeglądające Państwa ofertę. Tutaj należy kliknąć niebieski przycisk „Zobacz informacje o konkurencji”, by dokonać dalszej analizy firm konkurencyjnych.

Zaloguj się w centrum zarządzania, aby zobaczyć wszystkie te dane i wiele więcej

Zaloguj się w centrum zarządzania, aby zobaczyć wszystkie te dane i wiele więcej

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2018

Pin It on Pinterest

Share This