TripAdvisor dla restauracji

Warto dowiedzieć się, jak przyciągać zgłodniałych gości do restauracji, korzystając z zasobów, wskazówek i porad pozwalających w pełni wykorzystać potencjał strony TripAdvisor.

Nowe i ekscytujące

Popularne

Jak skonfigurować funkcję wiadomości prywatnych od klientów

Jak skonfigurować funkcję wiadomości prywatnych od klientówOprócz publicznej recenzji na stronie TripAdvisor goście mogą również napisać wiadomość prywatną, która zostanie skierowana bezpośrednio do Państwa skrzynki odbiorczej na TripAdvisor. Oto jak skonfigurować tę funkcję i otrzymywać wiadomości prywatne od klientów.

Co to są wiadomości prywatne?

Teraz oprócz publicznej recenzji na stronie TripAdvisor goście mogą napisać również wiadomość prywatną do Państwa. Może tam się znaleźć opinia, której użytkownik woli nie zamieszczać publicznie, imienna pochwała dla wyróżniającego się pracownika lub dodatkowy kontekst sytuacji opisanej w recenzji. Wiadomości bezpośrednie nie będą wyświetlane w Państwa ogłoszeniu na stronie TripAdvisor — to po prostu sposób na przekazanie Państwu dodatkowych opinii na temat restauracji.

Po otrzymaniu wiadomości mogą Państwo kontynuować rozmowę za pośrednictwem skrzynki odbiorczej. W przeciwieństwie do odpowiedzi kierownictwa Państwa odpowiedź na wiadomość prywatną nie zostanie opublikowana w ogłoszeniu na stronie TripAdvisor.

Konfiguracja funkcji wiadomości prywatnych

Aby otrzymywać wiadomości od klientów, należy włączyć funkcję wiadomości prywatnych. Udzielaniem odpowiedzi może zajmować się tylko jedna osoba w danej restauracji, zalecamy więc przedyskutowanie z zespołem, kto najlepiej poradzi sobie z tym zadaniem. Jeżeli zmienią Państwo zdanie, wystarczy, że nowa osoba kontaktowa wykona poniższe kroki.

Oto nasz przewodnik krok po kroku dotyczący konfigurowania funkcji wiadomości prywatnych.

 1. Wiadomości otrzymywać można tylko po uprzednim przejęciu ogłoszenia na stronie TripAdvisor — to proste i bezpłatne.
 2. Po rozpoczęciu zarządzania ogłoszeniem należy się zalogować do centrum zarządzania. W sekcji „Informacje o firmie” na stronie głównej znajduje się sekcja zatytułowana „Ustawienia wiadomości”.
 3. Należy kliknąć umieszczony tam przycisk „Włącz wiadomości prywatne” i zaznaczyć pole wyboru, aby wskazać, że są Państwo punktem kontaktu w przypadku wszystkich wiadomości prywatnych od klientów.

Jeśli wyłączyli Państwo wiadomości prywatne na stronie TripAdvisor za pośrednictwem skrzynki odbiorczej i chcą Państwo znów je otrzymywać, należy przejść do ustawień profilu i włączyć je ponownie. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk „Przejdź do ustawień”.

Po włączeniu funkcji przesyłania wiadomości bezpośrednich powinni Państwo zobaczyć swoje imię i nazwisko (lub należące do jednego z członków personelu) jako „punkt kontaktu” w sekcji „Ustawienia wiadomości”.

Jeżeli punktem kontaktu jest inny członek zespołu, można go zmienić w dowolnym momencie poprzez kliknięcie jego imienia, a następnie zaznaczenie pole wyboru w celu wskazania, że są Państwo punktem kontaktu.

Aby zobaczyć i odpowiedzieć na wiadomości prywatne, należy kliknąć ikonę skrzynki odbiorczej znajdującą się w prawym górnym rogu centrum zarządzania. Więcej wskazówek dotyczących odpowiadania na wiadomości prywatne znajduje się tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2019

Pierwsze trzy rzeczy, które należy wykonać po rozpoczęciu zarządzania ogłoszeniem

Pierwsze trzy rzeczy, które należy wykonać po rozpoczęciu zarządzania ogłoszeniem Po bezpłatnym przejęciu ogłoszenia obiektu warto zacząć działać, wykonując te trzy proste kroki.

W chwili rozpoczęcia zarządzania ogłoszeniem otrzymali Państwo wiele bezpłatnych narzędzi, które pomogą Państwu rozwijać firmę. Tutaj mogą Państwo zalogować się do centrum zarządzania, pozwalającego odpowiadać na recenzje, przesyłać zdjęcia, aktualizować dane firmy (takie jak godziny otwarcia lub menu), śledzić osiągane wyniki i nie tylko.

Oto trzy proste czynności, które mogą pomóc Państwu zacząć działać, a zajmą najwyżej kilka minut:

1. Dokładne sprawdzenie szczegółów ogłoszenia

Warto się upewnić, że Państwa ogłoszenie jest aktualne. Można to zrobić w zakładce „Zarządzaj ogłoszeniem” w centrum zarządzania. Istnieje możliwość zaktualizowania adresu witryny, numeru telefonu, godzin otwarcia, menu i wszelkich udogodnień, takich jak parking lub patio. Wszelkie wprowadzone zmiany powinny pojawić się na stronie w ciągu kilku dni.

Zachęcamy do przeczytania naszego szczegółowego przewodnika na temat aktualizowania ogłoszenia tutaj.

2. Przesyłanie zdjęć

Klienci kupują oczami. Przesłanie zdjęć obiektu to szybki i prosty sposób na to, aby ogłoszenie stało się bardziej ekscytujące i interesujące dla potencjalnych klientów poszukujących restauracji takich jak Państwa. Posiadanie choć jednego zdjęcia kierownictwa może zwiększyć zainteresowanie aż o 44%. Na stronie można umieścić naraz aż 50 zdjęć.

W następnej kolejności warto sprawdzić główne zdjęcie. Strona TripAdvisor wybiera je automatycznie w oparciu o jakość, jednak można również wybrać własne.

Zachęcamy do przeczytania naszego przewodnika na temat tego, jak robić świetne zdjęcia do ogłoszenia bez profesjonalnego aparatu.

3. Zobacz swoje wyniki

Kolejnym szybkim sposobem na zapewnienie obiektowi dobrego startu na stronie jest analiza osiąganych wyników w pulpicie. Znajdą tam Państwo kompleksowy przegląd informacji dotyczących oceny na stronie TripAdvisor, natężenia ruchu sieciowego na stronie z ogłoszeniem oraz liczby otrzymywanych recenzji i zdjęć. Można również wyświetlić informacje o konkurencji, by porównać swoje wyniki z tymi osiąganymi przez najważniejszych konkurentów.

Więcej informacji na temat monitorowania wyników osiąganych na stronie TripAdvisor można znaleźć tutaj.

...

Odpowiadanie na wiadomości na stronie TripAdvisor

Odpowiadanie na wiadomości na stronie TripAdvisor Oprócz publicznej recenzji na stronie TripAdvisor goście mogą również napisać wiadomość prywatną, którą zobaczy tylko właściciel lub kierownik restauracji. Oto poradnik dotyczący odbierania wiadomości i odpowiadania na nie.

Przedstawiamy wiadomości prywatne

Autorzy recenzji na stronie TripAdvisor mają teraz możliwość napisania wiadomości prywatnej, skierowanej bezpośrednio do Państwa. Może być to informacja zwrotna dotycząca konkretnego aspektu, pochwała dla wyróżniającego się pracownika lub dodatkowy kontekst sytuacji opisanej w recenzji, który może Państwu pomóc lepiej wykorzystać zawarte w niej informacje. Mogą Państwo kontynuować rozmowę z klientem, by pokazać, że troszczą się Państwo o niego również po wizycie w restauracji.

Wiadomości będą Państwo otrzymywać tylko po rozpoczęciu zarządzania ogłoszeniem — można to bezpłatnie i w prosty sposób zrobić tutaj.

Różnica pomiędzy wiadomościami prywatnymi a recenzjami

Wiadomości prywatne umożliwiają bezpośrednią rozmowę z klientem. Nie są one powiązane z oceną obiektu ani nie mają wpływu na jego miejsce w rankingu. Wiadomość nie będzie widoczna publicznie w ogłoszeniu na stronie TripAdvisor. Służy ona wyłącznie przekazaniu Państwu przez klienta dodatkowych informacji zwrotnych na temat restauracji.

Każda osoba, która wysyła wiadomość prywatną, pisze również recenzję. Recenzje są widoczne publicznie i powiązane z oceną obiektu; mają one również wpływ na jego miejsce w rankingu. Recenzję oraz napisaną przez Państwa odpowiedź kierownictwa zobaczyć będzie mogła każda osoba przeglądająca ogłoszenie.

Odpowiadanie na wiadomości prywatne

...

Jak zmienić lokalizację firmy na stronie TripAdvisor

Jak zmienić lokalizację firmy na stronie TripAdvisor Gdy już podróżni znajdą Państwa restaurację na stronie TripAdvisor, ważne jest, by mogli równie łatwo odszukać jej rzeczywistą lokalizację. Oto jak upewnić się, że w ogłoszeniu widoczne są aktualny adres oraz lokalizacja pinezki na mapie.

Jak sprawdzić lokalizację

Podróżni widzą Państwa lokalizację u góry ogłoszenia na stronie TripAdvisor (pod nazwą restauracji) oraz w sekcji „Lokalizacja i kontakt” pod zdjęciami.

Aby zaktualizować lokalizację, należy:

 1. Przejść do strony pl.tripadvisor.com/owners. Jeśli jeszcze nie zaczęli Państwo zarządzać ogłoszeniem swojej restauracji, będą Państwo musieli to zrobić, by wprowadzić w nim jakiekolwiek zmiany. Można to bezpłatnie i w prosty sposób zrobić tutaj.
 2. Jeśli zarządzają już Państwo swoim ogłoszeniem, należy kliknąć nazwę restauracji. Spowoduje to przekierowanie do centrum zarządzania.
 3. W zakładce „Zarządzaj ogłoszeniem” należy wybrać opcję „Lokalizacja”.
 4. Będzie tam widoczny Państwa adres (ulica, miasto, region i kod pocztowy).
 5. Jeśli Państwa obiekt jest trudniejszy do znalezienia, w opcjonalnej sekcji „Dodatkowe dane adresowe” mogą Państwo zamieścić dodatkowe informacje, np. konkretne skrzyżowanie lub plac.
 6. Po zakończeniu edycji danych należy kliknąć pomarańczowy przycisk „Wyślij”.

Potencjalni klienci mogą również znaleźć Państwa obiekt, szukając pobliskich restauracji przy użyciu mapy. Aby zmienić położenie pinezki na mapie, należy:

 1. W zakładce „Zarządzaj ogłoszeniem” wybrać opcję „Lokalizacja”. Mapa będzie widoczna poniżej danych adresowych. Kliknąć „Zweryfikuj położenie pinezki”.
 2. Aby zweryfikować lokalizację swojej firmy, należy kliknąć przycisk „Potwierdź”. Jeżeli konieczne jest wprowadzenie zmian, można przeciągnąć i upuścić pinezkę. Aby pomóc klientom w łatwym znalezieniu Państwa obiektu, należy przypiąć pinezkę w miejscu parkingu lub głównego wejścia.
 3. Na koniec należy kliknąć przycisk „Potwierdź”.

Wszelkie zmiany powinny zostać opublikowane w ciągu 24 godzin.

...

Jak skonfigurować funkcję wiadomości prywatnych od klientów

Jak skonfigurować funkcję wiadomości prywatnych od klientówOprócz publicznej recenzji na stronie TripAdvisor goście mogą również napisać wiadomość prywatną, która zostanie skierowana bezpośrednio do Państwa skrzynki odbiorczej na TripAdvisor. Oto jak skonfigurować tę funkcję i otrzymywać wiadomości prywatne od klientów.

Co to są wiadomości prywatne?

Teraz oprócz publicznej recenzji na stronie TripAdvisor goście mogą napisać również wiadomość prywatną do Państwa. Może tam się znaleźć opinia, której użytkownik woli nie zamieszczać publicznie, imienna pochwała dla wyróżniającego się pracownika lub dodatkowy kontekst sytuacji opisanej w recenzji. Wiadomości bezpośrednie nie będą wyświetlane w Państwa ogłoszeniu na stronie TripAdvisor — to po prostu sposób na przekazanie Państwu dodatkowych opinii na temat restauracji.

Po otrzymaniu wiadomości mogą Państwo kontynuować rozmowę za pośrednictwem skrzynki odbiorczej. W przeciwieństwie do odpowiedzi kierownictwa Państwa odpowiedź na wiadomość prywatną nie zostanie opublikowana w ogłoszeniu na stronie TripAdvisor.

Konfiguracja funkcji wiadomości prywatnych

Aby otrzymywać wiadomości od klientów, należy włączyć funkcję wiadomości prywatnych. Udzielaniem odpowiedzi może zajmować się tylko jedna osoba w danej restauracji, zalecamy więc przedyskutowanie z zespołem, kto najlepiej poradzi sobie z tym zadaniem. Jeżeli zmienią Państwo zdanie, wystarczy, że nowa osoba kontaktowa wykona poniższe kroki.

Oto nasz przewodnik krok po kroku dotyczący konfigurowania funkcji wiadomości prywatnych.

 1. Wiadomości otrzymywać można tylko po uprzednim przejęciu ogłoszenia na stronie TripAdvisor — to proste i bezpłatne.
 2. Po rozpoczęciu zarządzania ogłoszeniem należy się zalogować do centrum zarządzania. W sekcji „Informacje o firmie” na stronie głównej znajduje się sekcja zatytułowana „Ustawienia wiadomości”.
 3. Należy kliknąć umieszczony tam przycisk „Włącz wiadomości prywatne” i zaznaczyć pole wyboru, aby wskazać, że są Państwo punktem kontaktu w przypadku wszystkich wiadomości prywatnych od klientów.

Jeśli wyłączyli Państwo wiadomości prywatne na stronie TripAdvisor za pośrednictwem skrzynki odbiorczej i chcą Państwo znów je otrzymywać, należy przejść do ustawień profilu i włączyć je ponownie. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk „Przejdź do ustawień”.

Po włączeniu funkcji przesyłania wiadomości bezpośrednich powinni Państwo zobaczyć swoje imię i nazwisko (lub należące do jednego z członków personelu) jako „punkt kontaktu” w sekcji „Ustawienia wiadomości”.

Jeżeli punktem kontaktu jest inny członek zespołu, można go zmienić w dowolnym momencie poprzez kliknięcie jego imienia, a następnie zaznaczenie pole wyboru w celu wskazania, że są Państwo punktem kontaktu.

Aby zobaczyć i odpowiedzieć na wiadomości prywatne, należy kliknąć ikonę skrzynki odbiorczej znajdującą się w prawym górnym rogu centrum zarządzania. Więcej wskazówek dotyczących odpowiadania na wiadomości prywatne znajduje się tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2019

Jak pewna restauracja stworzyła jednego z najlepszych burgerów we Francji

Jak pewna restauracja stworzyła jednego z najlepszych burgerów we Francji Oferując wykwintne burgery ze świeżych, lokalnych składników, King Marcel przeistoczył się z małego baru w Lyonie w sieć lokali robiącą zamieszanie na francuskim rynku szybkich przekąsek.

Witamy w King Marcel we Francji

Mało jest kulinarnych wyzwań, z którymi nie potrafiliby sobie poradzić Francuzi. Burger nie jest wyjątkiem. Właśnie na tym daniu skupił się Christophe San Miguel, prezes King Marcel Group. Sieć King Marcel, której historia zaczęła się w 2013 r. od skromnego baru z hamburgerami w Lyonie, obecna jest teraz w wielu lokalizacjach i zatrudnia w całej Francji ponad 70 osób.

Pomimo ekspansji jakość oferowanych produktów pozostaje na wysokim poziomie. Lokal na paryskiej rue de Montmartre może pochwalić się oceną 4,5 na 5 na podstawie ponad 850 recenzji, a w 2017 r. został wyróżniony certyfikatem jakości. Rok później burgery oferowane przez sieć King Marcel zostały przez społeczność TripAdvisor wybrane czwartymi najlepszymi we Francji.

Wyzwanie: zjednać stałych klientów

Przy tak imponującym wzroście ważne jest utrzymanie niezmiennie wysokiej jakości. „Nasz cel jest prosty, ale ambitny” — mówi San Miguel. „Chcemy zapewniać taką samą jakość obsługi i doskonały produkt od pierwszego do ostatniego klienta, co dzień, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku”.

To nie jest łatwe zadanie. Aby upewnić się, że produkt zawsze spełnia standardy, pracownicy firmy King Marcel uważnie monitorują jej reputację w Internecie. Jest to szczególnie ważne ze względu na rosnącą popularność hamburgerów we Francji.

„Chcemy pozostać lubianą i [popularną] marką dla wszystkich naszych klientów” — mówi San Miguel. „W tym celu musimy wciąż wprowadzać innowacje, by ludzie do nas wracali”.

W jaki sposób korzystają ze strony TripAdvisor

W tym miejscu do akcji wkracza strona TripAdvisor. Aby utrzymać poziom i zwiększyć liczbę odwiedzających, firma King Marcel wykorzystuje recenzje w celu wysłuchania opinii klientów i wprowadzenia zmian. Jest to również punkt kontaktu z klientem.

Chcemy pozostać lubianą i [popularną] marką dla wszystkich naszych klientów. W tym celu musimy wciąż wprowadzać innowacje, by ludzie do nas wracali....

Jak pewna restauracja stworzyła jednego z najlepszych burgerów we Francji

Jak pewna restauracja stworzyła jednego z najlepszych burgerów we Francji Oferując wykwintne burgery ze świeżych, lokalnych składników, King Marcel przeistoczył się z małego baru w Lyonie w sieć lokali robiącą zamieszanie na francuskim rynku szybkich przekąsek.

Witamy w King Marcel we Francji

Mało jest kulinarnych wyzwań, z którymi nie potrafiliby sobie poradzić Francuzi. Burger nie jest wyjątkiem. Właśnie na tym daniu skupił się Christophe San Miguel, prezes King Marcel Group. Sieć King Marcel, której historia zaczęła się w 2013 r. od skromnego baru z hamburgerami w Lyonie, obecna jest teraz w wielu lokalizacjach i zatrudnia w całej Francji ponad 70 osób.

Pomimo ekspansji jakość oferowanych produktów pozostaje na wysokim poziomie. Lokal na paryskiej rue de Montmartre może pochwalić się oceną 4,5 na 5 na podstawie ponad 850 recenzji, a w 2017 r. został wyróżniony certyfikatem jakości. Rok później burgery oferowane przez sieć King Marcel zostały przez społeczność TripAdvisor wybrane czwartymi najlepszymi we Francji.

Wyzwanie: zjednać stałych klientów

Przy tak imponującym wzroście ważne jest utrzymanie niezmiennie wysokiej jakości. „Nasz cel jest prosty, ale ambitny” — mówi San Miguel. „Chcemy zapewniać taką samą jakość obsługi i doskonały produkt od pierwszego do ostatniego klienta, co dzień, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku”.

To nie jest łatwe zadanie. Aby upewnić się, że produkt zawsze spełnia standardy, pracownicy firmy King Marcel uważnie monitorują jej reputację w Internecie. Jest to szczególnie ważne ze względu na rosnącą popularność hamburgerów we Francji.

„Chcemy pozostać lubianą i [popularną] marką dla wszystkich naszych klientów” — mówi San Miguel. „W tym celu musimy wciąż wprowadzać innowacje, by ludzie do nas wracali”.

W jaki sposób korzystają ze strony TripAdvisor

W tym miejscu do akcji wkracza strona TripAdvisor. Aby utrzymać poziom i zwiększyć liczbę odwiedzających, firma King Marcel wykorzystuje recenzje w celu wysłuchania opinii klientów i wprowadzenia zmian. Jest to również punkt kontaktu z klientem.

Chcemy pozostać lubianą i [popularną] marką dla wszystkich naszych klientów. W tym celu musimy wciąż wprowadzać innowacje, by ludzie do nas wracali....

Jak pewna hiszpańska winiarnia przyciąga zarówno podróżnych, jak i lokalnych mieszkańców

Jak pewna hiszpańska winiarnia przyciąga zarówno podróżnych, jak i lokalnych mieszkańców Ta nagrodzona certyfikatem jakości winiarnia jest jedną z najlepszych w Madrycie. Oto jak przyciąga ona zarówno okolicznych mieszkańców, jak i turystów.

Witamy w Moratín w Hiszpanii

Założony przez braci Marcosa i Alejandro Gil w 2012 r. lokal Moratín Vinoteca Bistrot to urocze, romantyczne miejsce idealne na wieczorny pobyt w dzielnicy Barrio de Las Letras w Madrycie. Choć obiekt znany jest z pysznej kuchni sezonowej i lokalnej, pierwsze skrzypce gra tu wino. „Staramy się oferować szeroką gamę win produkowanych w różnych regionach z różnych odmian winogron” — mówi współwłaściciel Marcos Gil. „Naszym celem jest personalizacja odwiedzin każdej osoby, poznanie jej gustu, a tym samym idealne dopasowanie wina do jej preferencji”.

Winiarnia Moratín ma ponad 900 recenzji na stronie TripAdvisor i średnią ocenę 4,5 na 5, a w 2016 r. otrzymała swój pierwszy Certyfikat jakości. Ze względu na popularność lokalu niełatwo jest zdobyć stolik, ale warto się postarać.

Wyzwanie: Utrzymanie tempa

W tętniącym życiem mieście, takim jak Madryt, niełatwo wyróżnić się z tłumu, nawet w przypadku restauracji, która jest bardzo popularna. Marcos, jako doświadczony restaurator, wie, że popularność nie zawsze oznacza opłacalny interes. Trzeba „stworzyć ogólny obraz realiów i potrzeb klientów oraz firmy” — mówi. Co najważniejsze, trzeba wiedzieć, skąd trafiają do restauracji klienci — zarówno pod względem geograficznym, jak i marketingowym. Pomaga to w przyciągnięciu kolejnych.

„Wśród naszych gości są stali bywalcy z najbliższej okolicy, podróżni z innych regionów Hiszpanii i zagraniczni turyści” — mówi Marcos. Marcos i jego zespół korzystają ze strony TripAdvisor, aby utrzymać tempo i pozyskiwać jak najwięcej nowych klientów. W końcu TripAdvisor jest nie tylko dla podróżnych: w Hiszpanii za 32% ruchu sieciowego na stronach z ogłoszeniami restauracji na TripAdvisor odpowiadają lokalni mieszkańcy.

W jaki sposób korzystają ze strony TripAdvisor

Prawie 75% użytkowników korzysta z platform takich jak TripAdvisor.

Zespół jest w pełni skoncentrowany na zadowoleniu klientów, dlatego recenzje stanowią kluczową część jego działalności. Pomagają one w kontynuowaniu wprowadzania zmian, które sprawiają, że restauracja jest jeszcze lepsza. „Pomaga to nam kontynuować naszą pracę” — mówi Marcos. „Dzielimy się recenzjami z naszymi pracownikami, aby dowiedzieć się zarówno o naszych mocnych stronach, jak i o tym, co musimy ulepszyć”.

„Prawie 75% naszych gości korzysta z platform takich jak TripAdvisor” — mówi Marcos. „Odnajdują i wybierają nas ze względu na recenzje. Ufają nam, gdy widzą, że otrzymaliśmy certyfikat jakości”.

...

Who Searches for Restaurants on TripAdvisor?

Who Searches for Restaurants on TripAdvisor? While TripAdvisor is known around the world as a brand built for travelers, new research suggests that locals love us too — particularly when it comes to finding a place to eat.

You already know that TripAdvisor is the world’s largest travel site, but we’re also one of the world’s largest restaurant sites,* which means you’ll find more than just travelers discovering your restaurant. When it comes to traffic to your TripAdvisor listing, it’s a mix of both travelers and locals.

Local vs. Traveler Searches on TripAdvisor

Our analysis showed the percentage of locals searching for restaurants on TripAdvisor to be in some cases up to almost 60%. Here’s the breakdown by market:

Percentage of Local Searches by Country, May to December 2018

Locals

Travelers

Seasonality impacted whether or not locals were searching for restaurants. When we compared searches from Summer (May to August) against searches from Fall (September to December), we found the percentage of locals searching for restaurants increased in the Fall. France, Italy, and Spain saw the largest increases in local restaurant searches, hovering around 20%, while the US and UK each saw about a 6% increase.

How Local Search Increased by Market

The Top Choice for Travelers and Locals Alike

It’s no surprise that up to 96% of our respondents in a recent survey told us they use TripAdvisor while looking to a place to eat while traveling. We also learned, though, that the majority of respondents across the U.S. and Europe also prefer to use TripAdvisor compared to other options while at home. For both travelers and locals, TripAdvisor remains the top choice to discover great places to eat.

While Traveling

...

How to Create a Restaurant Marketing Plan

How to Create a Restaurant Marketing Plan Learn how to create a restaurant marketing plan in no time with our tips.

Why You Need a Restaurant Marketing Plan

71% of surveyed restaurant owners told us that they want to do more to promote their businesses, with more than half reporting they spend less than 10% of their time on marketing.

Time Spent on Marketing by Country

The good news? You can do a lot to promote your business without spending a ton of time. No one started a restaurant because they love marketing. But with a restaurant marketing plan in place, you’ll be able focus your efforts where you’ll find the greatest return to drive more diners to your restaurant, build your brand, and increase buzz without taking time away from managing the rest of your business.

Step One: Know Your Diners

The first step to any good marketing plan is to know your diners.You probably already have a great sense of this based on your original business concept. Gut check yourself with a few key data points:

 • Deep-dive into your reservation books to get a sense of the average table size. This will help you know whether a typical diner is part of a big group, on a date, or flying solo.
 • Talk to the chef and your bartender to see your most popular dishes and drinks and any trends on taste. Are your diners gravitating toward adventurous ingredients or the tried-and-true classics?
 • Then, do a little old-fashioned observation. What are your diners like? How do they dress, act, talk? If you don’t have a roster of regulars, walk the floor and feel out the vibe in the room. Strike up a conversation with folks at the bar. Getting to know your diners will help you figure out how to draw in new diners and what will resonate with them.

...