Zauważyliśmy, że używasz nieobsługiwanej przeglądarki. Witryna TripAdvisor może nie być wyświetlana poprawnie.
Obsługiwane są następujące przeglądarki:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Zamieść ogłoszenie pomocy turystycznej w TripAdvisor


Aby zamieścić ogłoszenie dotyczące pomocy turystycznej w serwisie TripAdvisor, należy wypełnić poniższe pola.

Wypełnienie pól zaznaczonych symbolem gwiazdki (*) jest wymagane.

Twoje informacje

Imię i nazwisko: *
Twoje powiązanie ze zgłaszanym obiektem:
*  (np.: właściciel, kierownik, osoba zarządzająca itp.)
Adres e-mail: *

Adres URL: *

Informacje na temat zgłaszanej pomocy turystycznej, które ma zawierać ogłoszenie

Informacje należy wprowadzić w taki sposób, w jaki mają zostać udostępnione odwiedzającym serwis TripAdvisor i witryny firm partnerskich.

Oficjalna nazwa pomocy turystycznej: *
Rodzaj pomocy turystycznej: *
Nazwa ulicy i numer domu/mieszkania: *
Adres — ciąg dalszy:
Miasto: *
Województwo: *
Kod pocztowy: *
Kraj: *
Numer telefonu:
*  włącznie z numerem kierunkowym (np. 000-000-0000)
Numer faksu:
    włącznie z numerem kierunkowym (np. 000-000-0000)
Adres e-mail:
Lokalizacja ogłoszenia:
(Należy wprowadzić najbardziej odpowiednią lokalizację geograficzną dla ogłoszenia. Przykładowo, jeśli ogłoszenie dotyczy firmy działającej w New Jersey, która organizuje wycieczki po Nowym Jorku, ogłoszenie może być zamieszczone na stronie Nowego Jorku).


Wybierz zdjęcie.

  • Zdjęcie musi być w formacie .gif lub .jpg. Nie powinno zawierać obramowań.
  • Lepiej prezentują się zdjęcia w orientacji pionowej.
  • Rozmiar wszystkich zdjęć jest zmniejszany, aby ich szerokość nie przekraczała 150 pikseli, a wysokość — 200 pikseli.
  • Prosimy nie przysyłać zdjęć, których rozmiar przekracza 100 kB.
  • Nie przyjmujemy logo, a jedynie zdjęcia obiektów.

Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć na dysku komputera zdjęcie, które ma zostać wykorzystane:
Plik zawierający zdjęcie:

Utwórz opis.

Wprowadź opis swojego obiektu w tym miejscu. (Opisy wyłącznie w języku angielskim; maksymalnie 75 słów; bez elementów języka HTML, adresów witryn i poczty e-mail; nie pisane wersalikami):


Prześlij to ogłoszenie.

* Należy zaznaczyć to pole, aby potwierdzić, że zgłaszający jest oficjalnym przedstawicielem pomocy turystycznej, której dotyczy przesyłane ogłoszenie oraz że informacje zawarte w ogłoszeniu są poprawne. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawa do jego wykorzystania w sieci WWW oraz ze zwolnieniem firmy TripAdvisor z ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez osoby posiadające prawa autorskie do przesłanego zdjęcia.

Prosimy o dokładne sprawdzenie formularza przed jego przesłaniem. Przycisk Prześlij należy kliknąć tylko jeden raz.TripAdvisor zastrzega sobie prawo do zmiany zasad w dowolnym momencie oraz do odrzucenia lub usunięcia żądania dotyczącego zamieszczenia ogłoszenia z dowolnej przyczyny.